Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК и нейните регионални структури - СГКК

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Затворена
Прикачени документиДатаРазмер
File Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация-експeртна помощ-2019 13/05/191.02 MB
File Протокол 1 - експертна помощ 2019 26/06/192.97 MB

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 “Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“ по 65 (шестдесет и пет) обособени позиции 

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 03.06.2019 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2019-0003

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 04.06.2019 г. в 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.