Обществени поръчки

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статус на oбществената поръчка: 
Възложена

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет   „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ по Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. 

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове, като същите са достъпни и в СЕВОП..

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статус на oбществената поръчка: 
Възложена

Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет  „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“.по Рамково споразумение № СПОР-9/30.05.2017 г.

Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статус на oбществената поръчка: 
Възложена

          Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет ”Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ по Рамково споразумение № СПОР-1/10.01.2017 г.

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове.

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статус на oбществената поръчка: 
Възложена

          Обществена поръчка по реда на чл.82, ал.4 от ЗОП с предмет “Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър” по Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2017 г.

Сроковете за подаване на оферти и изискванията на поръчката са описани в приложените файлове.