Архив

Старши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра" (СПК)

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

за длъжност: Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: СГКК София, специализирана администрация.

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Младши експерт в отдел „Специализирани карти“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

за длъжност: Младши експерт

Административно звено: отдел „Специализирани карти“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“, специализирана администрация.

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Миглена Тодорова Славова

Обява за Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Кърджали,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК )

Административно звено: СГКК Кърджали 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Саша Давидова Зафирова

 

Обява за Старши експерт в отдел „Информационни технологии“, дирекция „Информационни системи“,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

за длъжност: Старши експерт

Административно звено: отдел „Информационни технологии“, дирекция „Информационни системи“, специализирана администрация.

 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Станислав Илиев Начев