Архив

Обява за Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Пазарджик,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК )

Административно звено: СГКК Пазарджик 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Ангел Стоянов Юруков

Обява за Младши експерт "Административно обслужване", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - София

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт „Административно обслужване“ (АО) в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК )

Административно звено: СГКК София 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Ивета Иванова Димитрова

Обява за Младши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Варна

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ (СПК) в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК )

Административно звено: СГКК Варна 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Силвия Любомирова Лалева

Обява за Младши експерт, отдел „Преобразуване на планове, карти и регистри“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: Отдел «Преобразуване на планове, карти и регистри», дирекция КСК, АГКК 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Няма допуснати кандидати.