Работни места

Обява за конкурс

 

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ОБЯВЯВА КОНКУРС по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, за заемане на длъжности с изисквания, както следва:

 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНИ СЛУЖБИ“

Длъжност