Работни места

Младши експерт "Административно обслужване"- СГКК Софийска област

Младши експерт "Административно обслужване"- СГКК Софийска област

Обява за Началник на СГКК Сливен

Обява за Началник на СГКК Сливен

Обява за Главен експерт „Административно обслужване“ (АО) в СГКК Хасково

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: главен експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Хасково, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Старши експерт СПК, Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Варна

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Старши експерт "Административно обслужване", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Враца

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Враца, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Старши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра" (СПК) гр. София

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, Агенция по геодезия, картография и кадастър

Име, презиме и фамилия на кандидатите

1. Стефан Стоянов Великов

Старши експерт "Геодезически дейности" (ГД) - СГКК Благоевград

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши експерт „Геодезически дейности“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Благоевград, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Асен Аврамов Симеонов

Обява за младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“, СГКК – Силистра

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Силистра, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Старши експерт "Административно обслужване", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Плевен

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Обява за Главен експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“ (СПК) в СГКК Русе

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: главен експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Русе, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Обява за Старши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра" (СПК)

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, Агенция по геодезия, картография и кадастър

Име, презиме и фамилия на кандидатите

Обява за Младши експерт "Административно обслужване" - СГКК София

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Обява за Старши експерт "Геодезически дейности" (ГД)-СГКК Плевен

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт „Геодезически дейности“ (ГД)

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, специализирана администрация на Агенция по геодезия, картография и кадастър.