Има ли санкция ако гражданин не разбере че попада в територия, за която е обявена процедура за създаване на ККР или пък живее в чужбина?

Версия за печатВерсия за печат

Няма нормативно регламентирана парична санкция (глоба) и такава не се събира при непредставяне на документ за собственост или друго вещно право за недвижим имот, който попада в територия, за която е обявена процедура за създаване на ККР.

Негативната последица за собственик на имот, който не е представил акта си за собственост в процеса на създаване на ККР, е че ако след одобряване на ККР се установи, че имотът липсва или не е нанесен правилно в ККР, и тази грешка не е по вина на фирмата, изработила ККР, то за нейното отстраняване собственикът следва да заплати нормативно определената административна такса.