Има ли глоби за непредоставяне на нотариални актове?

Версия за печатВерсия за печат

Няма нормативно регламентирана парична санкция (глоба) и такава не се събира при непредставяне на документ за собственост или друго вещно право за недвижим имот, който попада в територия, за която е обявена процедура за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.

Негативната последица за собственик на имот, който не е представил акта си за собственост в процеса на създаване на КККР е, че ако след одобряване на КККР се установи, че имотът липсва или не е нанесен правилно в КККР и тази грешка не е по вина на фирмата, изработила КККР, то за нейното отстраняване собственикът следва да заплати нормативно определената административна такса.