СГКК- СТАРА ЗАГОРА

Местоположение

Javascript is required to view this map.
Версия за печатВерсия за печат

Местоположение

Bulgaria
42° 25' 13.3716" N, 25° 36' 31.3128" E
Адрес: 

СГКК към АГКК

Изнесени  работни места

ГР. СТАРА ЗАГОРА  6003
Ул.”ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” №1
ИНЖ. ДИЯНА БАЛЕВА
Тел:: 042/622113;621907 
Факс: 042/622113;621907 
stara.zagora@cadastre.bg

 


Работно време:

от понеделник до петък о т 8.30 до 17.00 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица

понеделник, сряда и петък

16.00 - 17.00

началника на СГКК 

понеделник

13.00 – 16.00

петък

10.00 – 12.30