СГКК- СОФИЯ

Местоположение

Javascript is required to view this map.
Версия за печатВерсия за печат

Местоположение

Bulgaria
42° 40' 4.3176" N, 23° 16' 5.9268" E
Адрес: 

ГР. СОФИЯ  1618
кв. “ПАВЛОВО”, Ул. “МУСАЛА” №1

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ


Тел:02/8188330

Факс: 02/9557266

sofia@cadastre.bg

 


ПРИЕМНА СГКК-СОФИЯ

Работно време:

от понеделник до петък о т 8.30 до 17.00 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

за СПРАВКИ по УВЕДОМЛЕНИЯ

понеделник

09.30 - 11.30

сряда

09.30 - 11.30

петък

09.30 - 11.30 

на СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

вторник и четвъртък

15.00 - 16.00 

 на началника на СГКК 

петък

10.00 - 12.30 

телефон за информация – 02/8188383 
телефон за записване за приемно време на Началник СГКК-София – 02/8188374