СГКК- СОФИЯ

Версия за печатВерсия за печат

 

СГКК към АГКК

ГР. СОФИЯ  1618

 
Ул. “МУСАЛА” №1

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

Телефони за информация: 

070020105

02/8188374 - за записване на приемно време с началник

Факс: 02/9557266

sofia@cadastre.bg

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

РАЙОН „МЛАДОСТ“ – Столична община 

гр. София 1712, ж. к. „Младост 3“, бул. „Свето Преображение” № 1

тел. :028754072

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-211/09.08.2018 г.

инж. Радослав Ангелов

 

 

РАЙОН „ТРИАДИЦА“ – Столична община

гр. София 1574, ул. „Алабин” № 54

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-121/14.05.2018 г.

Радка Михайлова Славкова

Георги Кирилов Кръстев

Донка Николова Юлева

РАЙОН „СЛАТИНА" – Столична община

гр. София , бул. „Шипченски проход" № 67, етаж 2, стая № 211

Работно време:

Вторник    14:00 часа -17:00 часа

Четвъртък 9:00 часа - 12:00 часа

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-139/08.06.2018 г.

 Веселин Крумов Божилов 

 Ивелина Иванова Русинова 

 Соня Георгиева Славчева

 

Изнесени  работни места(ИРМ)

гр. София

ул. „Кракра” № 3

Работно време:

от понеделник до петък

от 9.00 ч. до 17.30 ч.

 

Район Люлин Столична община

гр. София, бул."Захари Стоянов" № 15

Обслужва се от служители на района

Елка Деянова 02/923 72 46

Юла Христова 02/923 72 46

Работно време:

Понеделник – 09:00 – 11:00 ч.

Вторник – 14:30 – 16:30 ч.

Сряда – 09:00 – 11:00 ч.

Четвъртък – 14:30 – 16:30 ч.

Петък – 09:00 – 11:00 ч.

 

Район Надежда Столична община

гр. София - 1220,

ж.к. "Надежда" , ул. "Кирил Дрангов" № 55- партерен етаж, гише 1

Обслужва се от служители на района

Любомира Досева -02/495-11-45

Магдалена Игнатова- 02/495-11-45

Работно време:

Понеделник - от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Сряда - от 14.00 до 16.00 ч.

Направление архитектура и градоустройство(НАГ)

гр. София

ул. „Сердика” № 5, партер

Работно време:

от понеделник до петък

от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Район Нови Искър

Столична община п.к. 1281, ул. "Искърско дефиле" № 123

Весела Велева- 0889520368

деловодство

Работно време:

Понеделник, вторник, сряда и петък от 8.30 ч  до 17 ч

Четвъртък от 14 ч до 17 ч

Гергана Колева- 0884355790

Район Подуяне Столична община

ул. Плакалница № 51, бл. 59, ет.1, деловодството

Мария Пенчева

Иванка Цачева

Даниела Методиева

тел. 02/8146114

Работно време:

Вторник от 9.00 ч. до 12.00 ч.

Сряда от 13.30 ч. до 16.00 ч.

 

Район Илинден Столична община

гр. София, п. к. 1309

ж. к. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51-А, вх. Б

в сградата на районната администрация, ет. 2, стая. 221

Работно време:

Понеделник от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Местоположение

Bulgaria
42° 40' 4.3176" N, 23° 16' 5.9268" E

ПРИЕМНА СГКК-СОФИЯ

Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. 

 Приемно време на началника на СГКК 

петък

09.30 - 11.00 

телефон за записване за приемно време на Началник СГКК-София – 02/8188374

Местоположение

Javascript is required to view this map.