СГКК- СОФИЯ

Версия за печатВерсия за печат

 

СГКК към АГКК

ГР. СОФИЯ  1618

 
Ул. “МУСАЛА” №1

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ


имейл : sofia@cadastre.bg

Факс:02/9557266

За информация, справки по преписки и записване за приемно време за  уведомления по чл. 26 от АПК

Тел.: 02/8188383 

Тел.: 02/8188338 

имейл: sofia@cadastre.bg

За записване на приемно време с началник на СГКК -  София

Тел.: 02/8188354 

имейл: Karagyozova.T@cadastre.bg

Приемно време на началник на СГКК-София

от понеделник до петък от 09,30 ч. до 11,30ч.

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

РАЙОН „МЛАДОСТ“ – Столична община 

гр. София 1712, ж. к. „Младост 3“,

бул. „Свето Преображение” № 1

тел.: 028754072

 

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-211/09.08.2018 г.

инж. Радослав Ангелов

 

РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ – Столична община  

гр. София 1517,

ж. к. „Суха река“, ул. „Плакалница” № 51

Работно време:

Вторник от 9.00 ч. до 12.00 ч.

Сряда от 13.30 ч. до 16.00 ч.

тел.: 028146114

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-255/19.10.2018 г.

Иванка Ангелова Цачева 

Мария Кирилова Пенчева 

Росица Иванова Иванова

РАЙОН „ТРИАДИЦА“ – Столична община

гр. София 1574, ул. „Алабин” № 54

Работно време:

Вторник от 9.00 ч. до 12.00 ч.

Четвъртък от 13.00 ч. до 17.00 ч.

тел.: 028054164

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-121/14.05.2018 г.

Радка Михайлова Славкова

Георги Кирилов Кръстев

Донка Николова Юлева

РАЙОН „СЛАТИНА" – Столична община

гр. София , бул. „Шипченски проход" № 67, етаж 2, стая № 211

Работно време:

Вторник    14:00 часа -17:00 часа

Четвъртък 9:00 часа - 12:00 часа

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-139/08.06.2018 г.

 Веселин Крумов Божилов 

 Ивелина Иванова Русинова 

 Соня Георгиева Славчева

РАЙОН „ИЗГРЕВ“  – Столична община

гр. София 1113, ул. „Атанас Далчев” № 12

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-70/04.04.2019 г.

Кристина Василева Бояджиева -тел.: 029701065

Виолета Стайкова Попова-Генчева - тел.: 029701029

 

Изнесени  работни места(ИРМ)

гр. София

ул. „Кракра” № 3

Работно време:

от понеделник до петък

от 9.00 ч. до 17.30 ч.

 

Район Люлин Столична община

гр. София, бул."Захари Стоянов" № 15

Обслужва се от служители на района

Елка Деянова 02/923 72 46

Юла Христова 02/923 72 46

Работно време:

Понеделник – 09:00 – 11:00 ч.

Вторник – 14:30 – 16:30 ч.

Сряда – 09:00 – 11:00 ч.

Четвъртък – 14:30 – 16:30 ч.

Петък – 09:00 – 11:00 ч.

 

Район Надежда Столична община

гр. София - 1220,

ж.к. "Надежда" , ул. "Кирил Дрангов" № 55- партерен етаж, гише 1

Обслужва се от служители на района

Любомира Досева

Магдалена Игнатова-

Работно време:

Понеделник - от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Сряда - от 14.00 до 16.00 ч.

Направление архитектура и градоустройство(НАГ)

гр. София

ул. „Сердика” № 5, партер

Работно време:

от понеделник до петък

от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Район Нови Искър

Столична община п.к. 1281, ул. "Искърско дефиле" № 123

Весела Велева- 0889520368

деловодство

Работно време:

Понеделник, вторник, сряда и петък от 8.30 ч  до 17 ч

Четвъртък от 14 ч до 17 ч

Гергана Колева- 0884355790

Район Илинден Столична община

гр. София, п. к. 1309

ж. к. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51-А, вх. Б

в сградата на районната администрация, ет. 2, стая. 221

Работно време:

Понеделник от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Местоположение

Bulgaria
42° 40' 4.3176" N, 23° 16' 5.9268" E

ПРИЕМНА СГКК-СОФИЯ

Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. 

Местоположение

Javascript is required to view this map.