СГКК- ХАСКОВО

Версия за печатВерсия за печат

СГКК към АГКК

ГР. ХАСКОВО 6300

бул. "Г. САВА РАКОВСКИ" № 26, вх.А, ет 3 

ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ТРАЙКОВА

 

тел: 038/665081 

haskovo@cadastre.bg

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

гр. Свиленград 6500

 

бул. „България” № 32
Георги Манолов
Валя Здравкова

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

гр. Димитровград 6400

бул. „Г. С. Раковски” № 15

Иванка Стойчева Джокова
ИЗНЕСЕНИ РАБОТНИ МЕСТА

ГР.ХАРМАНЛИ 6450

ул. “Петко Каравелов “№ 4

Административно обслужване от СГКК

Вторник

10:00-12:00 ч.

13:00-16:00 ч.

Силвия Корчева, тел. 0878622022

 

Местоположение

Bulgaria
41° 56' 19.212" N, 25° 33' 19.368" E


Работно време:

от понеделник до петък о т 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.


Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

от понеделник до петък

09.00 - 17.30

на началника на СГКК

Всеки Вторник

14.30 – 15.30

Местоположение

Javascript is required to view this map.