В ДВ, бр. 90 от 10.11.2017 г. са обнародвани са заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В ДВ, бр. 90 от 10.11.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-490 от 12.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Могилец, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-491 от 12.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Козарево, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-492 от 12.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кестеново, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-493 от 12.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Звездица, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-494 от 12.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зелена морава, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-495 от 12.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Новково, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-496 от 12.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Новково, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-497 от 12.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стара река, община „Тунджа“, област Ямбол;

Заповед № РД-18-498 от 12.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Търхово, община Севлиево, област Габрово;

Заповед № РД-18-499 от 12.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Върбица, община Димитровград, област Хасково;

Заповед № РД-18-500 от 12.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Златополе, община Димитровград, област Хасково;

Заповед № РД-18-501 от 12.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Здравец, община Димитровград, област Хасково;

Заповед № РД-18-502 от 12.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Воден, община Димитровград, област Хасково;

Заповед № РД-18-503 от 12.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Великан, община Димитровград, област Хасково;

Заповед № РД-18-504 от 12.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брод, община Димитровград, област Хасково;

Заповед № РД-18-505 от 12.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Странско, община Димитровград, област Хасково;

Заповед № РД-18-506 от 13.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Яворово, община Стара Загора, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-507 от 13.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гургулица, община Момчилград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-508 от 13.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Летовник, община Момчилград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-509 от 13.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Богородица, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № РД-18-510 от 13.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Баскалци, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № РД-18-511 от 13.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Волно, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № РД-18-512 от 13.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вишлене, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № РД-18-513 от 13.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боровичене, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № РД-18-514 от 19.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бодрово, община Димитровград, област Хасково;

Заповед № РД-18-515 от 19.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бряст, община Димитровград, област Хасково;

Заповед № РД-18-516 от 19.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горски извор, община Димитровград, област Хасково;

Заповед № РД-18-517 от 19.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каснаково, община Димитровград, област Хасково;

Заповед № РД-18-518 от 19.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Меричлери, община Димитровград, област Хасково;

Заповед № РД-18-519 от 19.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Райново, община Димитровград, област Хасково;

Заповед № РД-18-520 от 19.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Светлина, община Димитровград, област Хасково;

Заповед № РД-18-521 от 19.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малоградец, община Антоново, област Търговище;

Заповед № РД-18-522 от 19.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Камбурово, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-523 от 19.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долна Хубавка, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-524 от 19.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Великденче, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-525 от 19.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Беломорци, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-526 от 19.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мишевско, община Джебел, област Кърджали;

Заповед № РД-18-527 от 19.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Врабча, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-528 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № РД-18-529 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № РД-18-530 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № РД-18-531 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Михнево, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № РД-18-532 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № РД-18-533 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Воденичарово, община Стара Загора, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-534 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Калитиново, община Стара Загора, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-535 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Християново, община Стара Загора, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-536 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Веренци, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-537 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горско село, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-538 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Козма презвитер, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-539 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Панайот Хитово, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-540 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Паничино, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-541 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Птичево, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-542 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пъдарино, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-543 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Първан, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-544 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Царевци, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-545 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № РД-18-546 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зойчене, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № РД-18-547 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кавракирово, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № РД-18-548 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Камена, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № РД-18-549 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № РД-18-550 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Марино поле, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № РД-18-551 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № РД-18-552 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № РД-18-553 от 20.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Яворница, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № РД-18-554 от 24.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № РД-18-555 от 24.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чуричени, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № РД-18-556 от 24.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Яково, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № РД-18-557 от 24.10.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Момин сбор, община Велико Търново, област Велико Търново.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.