В ДВ, бр. 73 от 04.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 73 от 04.09.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № KД-14-1 от 01.8.2018 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР за землището на с. Есеница, община Вълчи дол, област Варна;

-      Заповед № KД-14-2 от 01.8.2018 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР за землището на с. Искър, община Вълчи дол, област Варна;

-      Заповед № KД-14-3 от 01.8.2018 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР за землището на с. Добротич, община Вълчи дол, област Варна;

-      Заповед № KД-14-4 от 01.8.2018 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР за землището на с. Войводино, община Вълчи дол, област Варна;

-      Заповед № РД-18- 549 от 23.2.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дъждино, община Кърджали, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1401 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Средска, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1402 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стражница, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1403 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ябълчени, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1404 от 1.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Друмохар, община Невестино, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-1405 от 1.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Еремия, община Невестино, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-1406 от 1.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Невестино, община Невестино, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-1407 от 1.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Смоличано, община Невестино, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-1408 от 1.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Страдалово, община Невестино, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-1409 от 1.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тишаново, община Невестино, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-1410 от 1.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Църварица, община Невестино, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-1411 от 1.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чеканец, община Невестино, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-1412 от 1.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Четирци, община Невестино, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-1413 от 1.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Камен, община Стражица, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-1414 от 1.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Теменуга, община Стражица, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-1415 от 2.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бойница, община Бойница, област Видин;

-      Заповед № РД-18-1416 от 2.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бориловец, община Бойница, област Видин;

-      Заповед № РД-18-1417 от 2.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Шипикова махала, община Бойница, област Видин;

-      Заповед № РД-18-1418 от 6.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Безмер, община Тервел, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-1419 от 6.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Божан, община Тервел, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-1420 от 6.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бонево, община Тервел, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-1421 от 6.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брестница, община Тервел, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-1422 от 6.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Войниково, община Тервел, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-1423 от 6.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гуслар, община Тервел, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-1424 от 6.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Жегларци, община Тервел, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-1425 от 6.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зърнево, община Тервел, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-1426 от 6.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каблешково, община Тервел, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-1427 от 6.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кочмар, община Тервел, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-1428 от 6.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мали извор, община Тервел, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-1429 от 6.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Орляк, община Тервел, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-1430 от 6.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Професор Златарски, община Тервел, област Добрич;

-      Заповед № РД-18-1431 от 7.8.2018 г. за одобряване на КККР за землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен;

-      Заповед № РД-18-1432 от 7.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Александрово, община Павел Баня, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-1433 от 7.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Асен, община Павел Баня, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-1434 от 7.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Виден, община Павел Баня, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-1435 от 7.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Габарево, община Павел Баня, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-1436 от 7.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Сахране, община Павел Баня, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-1437 от 7.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Манолово, община Павел Баня, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-1438 от 7.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Турия, община Павел Баня, област Стара Загора;

-      Заповед № РД-18-1439 от 7.8.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тъжа, община Павел Баня, област Стара Загора.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.