В ДВ, бр. 71 от 28.08.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 71 от 28.08.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1353 от 26.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Царски извор, община Стражица, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-1354 от 26.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Златар, община Велики Преслав, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-1355 от 26.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Имренчево, община Велики Преслав, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-1356 от 26.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Миланово, община Велики Преслав, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-1357 от 26.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мостич, община Велики Преслав, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-1358 от 26.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Осмар, община Велики Преслав, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-1359 от 26.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Суха река, община Велики Преслав, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-1360 от 26.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Троица, община Велики Преслав, област Шумен;

-      Заповед № РД-18-1361 от 26.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бабово, община Сливо поле, област Русе;

-      Заповед № РД-18-1362 от 26.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кошарна, община Сливо поле, област Русе;

-      Заповед № РД-18-1363 от 26.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Сливо поле, община Сливо поле, област Русе;

-      Заповед № РД-18-1364 от 26.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стамболово, община Сливо поле, област Русе;

-      Заповед № РД-18-1365 от 26.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черешово, община Сливо поле, област Русе;

-      Заповед № РД-18-1366 от 26.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Юделник, община Сливо поле, област Русе;

-      Заповед № РД-18-1367 от 27.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Згурово, община Невестино, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-1368 от 27.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Илия, община Невестино, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-1369 от 27.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кадровица, община Невестино, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-1370 от 27.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лиляч , община Невестино, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-1371 от 27.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мърводол, община Невестино, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-1372 от 27.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Неделкова Гращица, община Невестино, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-1373 от 27.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пастух, община Невестино, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-1374 от 27.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пелатиково, община Невестино, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-1375 от 27.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Раково, община Невестино, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-1376 от 27.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рашка Гращица, община Невестино, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-1377 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Борисово, община Сливо поле, област Русе;

-      Заповед № РД-18-1378 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бръшлен, община Сливо поле, област Русе;

-      Заповед № РД-18-1379 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голямо Враново, община Сливо поле, област Русе;

-      Заповед № РД-18-1380 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малко Враново, община Сливо поле, област Русе;

-      Заповед № РД-18-1381 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Брегаре, община Долна Митрополия, област Плевен;

-      Заповед № РД-18-1382 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Владислав, община Стражица, област Велико Търново;

-      Заповед № РД-18-1383 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Беснурка, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1384 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Божурци, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1385 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боровско, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1386 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Босилица, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1387 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бостанци, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1388 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Верско, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1389 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вождово, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1390 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Войново, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1391 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Възел, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1392 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Даскалово, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1393 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Драганово, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1394 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Комунига, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1395 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Куцово, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1396 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Новоселище, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1397 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пчеларово, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1398 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Русалина, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1399 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Свободиново, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1400 от 31.7.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Соколите, община Черноочене, област Кърджали;

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.