В ДВ, бр. 60 от 20.07.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 60 от 20.07.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-1271 от 22.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Шишенци, община Бойница, област Видин;

-      Заповед № РД-18-1272 от 22.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Младиново, община Свиленград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1273 от 22.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пашово, община Свиленград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1274 от 22.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сива река, община Свиленград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1275 от 22.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сладун, община Свиленград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1276 от 22.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чернодъб, община Свиленград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1277 от 22.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Щит, община Свиленград, област Хасково;

-      Заповед № РД-18-1278 от 25.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Градсковски колиби, община Бойница, област Видин;

-      Заповед № РД-18-1279 от 25.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бакалите, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1280 от 25.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бели вир, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1281 от 25.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Патица, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1282 от 25.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Петелово, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1283 от 25.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черна нива, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1284 от 25.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Яворово, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1285 от 26.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бърза река, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1286 от 26.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Водач, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1287 от 26.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Габрово, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1288 от 26.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дядовско, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1289 от 26.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Железник, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1290 от 26.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Житница, община Черноочене, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1291 от 26.6.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каняк, община Черноочене, област Кърджали.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.