Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Затворена
Прекратена- обособена позиция 2

 

„Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ с 2 (две) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“

Обособена позиция № 2 „Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

 

Преписка АОП № 01055-2018-0001

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. - https://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 10.09.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

 

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 11.09.2018 г. в 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Документи

Номер: 17245
Датасортиране на иконите Файл за сваляне Описание Размер
31.08.2018 espd-requesteedop.zip Единен европеййски документ за обществени поръчки 94.35 KB
16.01.2018 obrazcikmdokumentaciyataopduis.zip Образци към документацията_OPDU_IS 779.36 KB
16.01.2018 resheniezaotkrivanenaproceduraopduis.pdf Решение за откриване на процедура_OPDU_IS 372.18 KB
16.01.2018 prilozhenievi-proektdogovorobosobenapoziciya2opduis.pdf Приложение VI - Проект Договор Обособена позиция 2_OPDU_IS 324.89 KB
16.01.2018 obyavleniezaporchkaoves.pdf Обявление за поръчка_ОВЕС 166.01 KB
16.01.2018 obyavleniezaporchkaopduis.pdf Обявление за поръчка_OPDU_IS 907.16 KB
16.01.2018 dokumentaciyaopduisp.pdf Документация_OPDU_IS_P 1.92 MB
16.01.2018 prilozheniei-tehnicheskaspecifikaciya-obosobenapoziciya1opduis.pdf Приложение I - Техническа спецификация - Обособена позиция 1_OPDU_IS 1.29 MB
16.01.2018 prilozhenieii-metodikazaocenka-obosobenapoziciya1opduis.pdf Приложение II - Методика за оценка - Обособена позиция 1_OPDU_IS 177.32 KB
16.01.2018 prilozhenieiii-tehnicheskaspecifikaciya-obosobenapoziciya2opduis.pdf Приложение III - Техническа спецификация - Обособена позиция 2_OPDU_IS 402.57 KB
16.01.2018 prilozhenieiv-metodikazaocenka-obosobenapoziciya2opduis.pdf Приложение IV - Методика за оценка - Обособена позиция 2_OPDU_IS 308.39 KB
16.01.2018 prilozheniev-proektdogovorobosobenapoziciya1opduis.pdf Приложение V - Проект Договор Обособена позиция 1_OPDU_IS 321.02 KB
Дата Файл за сваляне Описание Размер
26.01.2018 razyasnenie_po_postpilo_zapitvane_izh._99-72-26.01.2018.pdf Разяснение по постъпило запитване_изх. 99-72-26.01.2018 236.56 KB
13.03.2018 reshenie_za_prekratyavane_no_rd-19-1-13.03.2018_obosobena_poziciya_no_2_opdu-is..pdf Решение за прекратяване № РД-19-1-13.03.2018_Обособена позиция № 2 ОПДУ-ИС. 428.91 KB
29.08.2018 reshenie_za_odobryavane_na_obyavlenie_za_izmenie_no_rd-19-1-24.08.2018_g..pdf Решение за одобряване на Обявление за измение № РД-19-1-24.08.2018 г. 293.7 KB
31.08.2018 razyasnenie_po_postpilo_zapitvane_izh._no_99-466-31.08.2018.pdf Разяснение по постъпило запитване_изх. № 99-466-31.08.2018 179.12 KB
14.09.2018 99-466.pdf Уведомление 99-466-13.09.2018 за спиране на действията по процедурата 178.18 KB
18.09.2018 informaciya_pri_proizvodstvo_po_obzhalvane_opdu-is.pdf Информация при производство по обжалване ОПДУ-ИС 151.12 KB
17.12.2018 obqvlenie_vyzlojena_porychka_opdu_is_op-2_2018-31.08.2018_bez_suglasuvki.pdf Обявление за възложена поръчка 1.98 MB
22.08.2019 uvedomlenie_za_vzobnovyavane_na_procedurata-aop_no_01055-2018-0001.pdf Уведомление за възобновяване на процедурата-АОП № 01055-2018-0001 124.84 KB
25.09.2019 protokol_opdu_is_25.09.2019.pdf Протокол 1 ОПДУ - 25.09.2019 1016.57 KB
21.10.2019 saob6tenie_opdu_zal.pdf Съобщение ОПДУ-21.10.2019 278.42 KB
21.10.2019 protokolo_2_opdu_zal.pdf Протокол 2 ОПДУ -21.10.2019 751.95 KB
12.11.2019 doklad_z.pdf Доклад 2.31 MB
12.11.2019 protokol_no_3_z.pdf Протокол 3 1.75 MB
12.11.2019 reshenie_izbor_na_izplnitel_z.pdf Решение за определяне на изпълнител 439.03 KB