Премини към основното съдържание

Предоставяне на сканирано контактно копие от аерофотоснимка

Наименование

Описание

Име 

Предоставяне на сканирано контактно копие от аерофотоснимка.

Правно основание 

чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.20 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. 

Компетентен орган

Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд

Начин на заявяване

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път – email или чрез он-лайн форма на заявяване или през информационната система на АГКК

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление.

В заявлението  задължително се посочват:

  • формата на предоставяне (само в цифров вид или и разпечатано на хартия и заверено контактно копие);

и

  • номер на снимката,
  • номер на ключ на аерофотозаснемане,
  • година на летене.

или

  • година на летене,
  • координати на точка и зададен радиус /обхват около нея/.

Съдържание на резултата

1. Файл, съдържащ сканирано контактно копие от аерофото-снимка;

2. Разпечатано на хартия сканирано контактно копие, с нанесена информация относно номер на к.к., номер на ключ и година на заснемане и заверено с мокър печат – за случаите по чл. 49и, ал. 2 от Тарифа 14

Форма на предоставяне

В цифров вид: TIF формат, резолюция 600 dpi;

И на хартия в случаите на чл. 49и, ал. 2 от Тарифа 14.

Начин на предоставяне

По електронен път;

На място в приемната на Геокартфонд;Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя - в случаите на чл. 49и, ал. 2 от Тарифа 14

Такса за административната услуга

15.00 лв. на снимка;

В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.

18.00 лв. на снимка - в случаите на чл. 49и, ал. 2 от Тарифа 14

Срок за изпълнение на услугата

До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.

 

Срок на валидност

няма

Забележка

Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.

slogan bg