Премини към основното съдържание

Предоставяне на сканирани изображения на издателски оригинали на картен лист от ЕТК

Наименование

Описание

Име 

Предоставяне на сканирани изображения на издателски оригинали на картен лист от ЕТК.

Забележка: Едноцветните картни листове от ЕТК нямат издателски оригинали!

Правно основание 

чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.17 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. 

Компетентен орган

Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд

Начин на заявяване

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път – email или чрез он-лайн форма на заявяване или през информационната система на АГКК

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление.

В заявлението задължително се посочват:

  • номенклатурата на картния лист от ЕТК или координати на точка и/или точки определящи обхват, които следва да попаднат в издателския оригинал,
  •  вид на издателски оргигинал/и/.

Съдържание на резултата

1. Файл, съдържащ сканиран заявеният издателски оригинал (релеф, ситуация или хидрография) на картен лист;

2. Съпровождащ TFW файл.

Форма на предоставяне

В цифров вид: релеф – TIF формат, резолюция 600 dpi, ситуация – TIF формат, резолюция 300 dpi, или хидрография – TIF формат, резолюция 300 dpi

Начин на предоставяне

По електронен път (по изключение и по искане на Заявителя - на място в приемната на Геокартфонд или чрез куриерска служба по избор и за сметка на Заявителя)

Такса за административната услуга

20.00 лв. на оригинал;

В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.

Срок за изпълнение на услугата

До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.

 

Срок на валидност

няма

Забележка

Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.

slogan bg