Предоставяне на извадка от ЕТК в М 1:5000 в цифров вид

Версия за печатВерсия за печат

Наименование

Описание

Име 

Предоставяне на извадка от ЕТК в М 1:5000 в цифров вид

Забележка: Максимален размер на една извадка - 5 км на 5 км 

Правно основание 

чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.19 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

Компетентен орган

Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд

Начин на заявяване

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път – email или чрез он-лайн форма на заявяване или през информационната система на АГКК

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление.

В заявлението задължително се посочва обхватът на извадката чрез  координатите на долен ляв (югозападен) ъгъл и горен десен (североизточен ъгъл).  Координатите следва да са в Координатна система 2005 – (UTM 35 зона)

Съдържание на резултата

1. Извадка от мозайката от ЕТК;

2. Съпровождащ TFW файл.

Форма на предоставяне

В цифров вид: TIF формат, резолюция 300 dpi;

Начин на предоставяне

По електронен път (по изключение и по искане на Заявителя - на място в приемната на Геокартфонд или чрез куриерска служба по избор и за сметка на Заявителя)

Такса за административната услуга

25.00 лв. на извадка;

В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.

Срок за изпълнение на услугата

До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.

 

Срок на валидност

няма

Забележка

Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.