Предоставяне на едноцветен картен лист в М 1:5000.

Версия за печатВерсия за печат

Наименование

Описание

Име 

Предоставяне на едноцветен картен лист в М 1:5000.

Правно основание 

чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.13 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. 

Компетентен орган 

Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд 

Начин на заявяване

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път – email или чрез он-лайн форма на заявяване или през информационната система на АГКК 

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление.

В заявлението задължително се посочват:

  • номенклатурата на картния лист от ЕТК в мащаб 1:5000 или
  • координати на точка и/или точки определящи обхват, които следва да попаднат в картния лист/листове. 

Съдържание на резултата

Едноцветен картен лист от ЕТК в мащаб 1: 5000 .

 

Форма на предоставяне

на хартия 

Начин на предоставяне 

На място в приемната на Геокартфонд; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя. 

Такса за административната услуга

11.00 лв. на картен лист

Срок за изпълнение на услугата

До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.

 

Срок на валидност

няма

Забележка

Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.