Премини към основното съдържание

Предоставяне на баланс на земята 1956 г. и 1968 г. в цифров вид

Наименование

Описание

Име 

Предоставяне на баланс на земята 1956 г. и 1968 г. в цифров вид

Правно основание 

чл.22 от Закона за геодезията и картографията; чл.49и, ал.1, т.22 от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители. 

Компетентен орган

Агенция по геодезия, картография и кадастър - Геокартфонд

Начин на заявяване

На място в приемната на Геокартфонд; По електронен път – email или чрез он-лайн форма на заявяване или през информационната система на АГКК

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление.

В заявлението задължително се посочват:

  • формата на предоставяне (само в цифров вид или и на хартия)

и

  • номенклатура на картен лист и/или наименование на населено място.

Съдържание на резултата

1. Файл, съдържащ сканиран картен лист от баланс на земята;

2. Разпечатан на хартия сканирания картен лист от баланс на земята и заверен – за случаите по чл. 49и, ал. 2 от Тарифа 14

Форма на предоставяне

В цифров вид: TIF формат, резолюция 300 dpi;

И на хартия в случаите на чл. 49и, ал. 2 от Тарифа 14

Начин на предоставяне

По електронен път;

На място в приемната на Геокартфонд;Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя - в случаите на чл. 49и, ал. 2 от Тарифа 14

Такса за административната услуга

25.00 лв. на картен лист;

В случай, че услугата се заявява и получава само по електронен път, таксата се намалява с 30%.

30.00 лв. на картен лист - в случаите на чл. 49и, ал. 2 от Тарифа 14

Срок за изпълнение на услугата

До 14 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса.

 

Срок на валидност

няма

Забележка

Услугата включва правото на еднократно и в една процедура използване на получените материали и данни.

slogan bg