Премини към основното съдържание

Издаване на свидетелство за правоспособност

Наименование

Описание

Име 

Издаване на свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра

Правно основание 

Чл.13, ал.1 от Наредба №3 от 2001г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра; чл. 49к, т. 1 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители

Компетентен орган

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Начин на заявяване

На място в приемната на Регистър правоспособни лица; По електронен път; Чрез куриерска услуга по избор и за сметка на заявителя.

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление.

Документ за платена такса.

Съдържание на резултата

Свидетелство

Форма на предоставяне

На хартия

Начин на предоставяне

На място в приемната на Регистър правоспособни лица; Чрез куриерска услуга по избор и за сметка на заявителя.

Такса за административната услуга

8.00 лв.

Срок за изпълнение на услугата

До 7 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса. 

Срок на валидност

няма

slogan bg