Премини към основното съдържание

Издаване на дубликат на карта на правоспособно лице

Наименование

Описание

Име 

Издаване на дубликат на карта на правоспособно лице

Правно основание 

Чл.13а, ал.2 от Наредба №3 от 2001г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра; чл. 49к, т. 4 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители

Компетентен орган

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Начин на заявяване

На място в приемната на Регистър правоспособни лица; По електронен път; Чрез куриерска услуга по избор и за сметка на заявителя.

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление;

Снимка;

Декларация за обстоятелствата, които налагат издаване на дубликат на карта;

Документ за платена такса.

Съдържание на резултата

Карта на правоспособно лице

Форма на предоставяне

На хартия

Начин на предоставяне

На място в приемната на Регистър правоспособни лица; Чрез куриерска услуга по избор и за сметка на заявителя.

Такса за административната услуга

18.00 лв.

Срок за изпълнение на услугата

Без срок 

Срок на валидност

Няма

slogan bg