Премини към основното съдържание
Име Sort descending Последна промяна длъжност по чл. 35, ал. 1, т. 2 чл. 35, ал. 1, т. 1 (НС) чл. 35, ал. 1, т. 2 (ВС) чл. 35, ал. 1, т. 3
Александра Александрова Петрова 11.08.2020 Старши експерт 10-32-19/84- 15.5.2018г., ЕЖ- 58/ 25.4.2019, ЕЖ 92 23.04.2020 г.
Александра Емилова Дикова 13.08.2020 Старши експерт 10-32-19/199- 4.6.2018, ЕЖ- 199/ 9.5.2019, ЕЖ- 96/ 27.4.2020
Александър Валериев Алексиев 13.08.2020 Главен специалист, Старши експерт ЕЖ- 125/ 4.5.2020, ЕЖ- 238/ 9.5.2019, 10-32-19/294- 7.6.2018 НС-42-01.10.2019
Александър Евлогиев Николов 13.08.2020 Главен специалист, специалист 10-31-12/23- 1.11.2018, ЕЖ- 298/ 13.5.2019, ЕЖ- 134/ 5.5.2020 10-31-10/25.09.2018
Александър Пламенов Дечев 18.03.2020 Специалист 10-32-19/340-8.6.2018
Ана Иванова Григорова 02.03.2020 Младши експерт 10-32-19/130- 17.5.2018
Анатоли Атанасов Велизаров 13.08.2020 Старши експерт 10-32-19/341- 8.6.2018, ЕЖ- 308/ 13.5.2019, ЕЖ- 144/ 7.5.2020
Ангел Стоянов Юруков 13.08.2020 Началник на отдел ЕЖ- 219/ 9.5.2019, 10-32-19/409- 11.6.2018, ЕЖ- 154/ 7.5.2020
Андриана Емилова Джулева 13.08.2020 Младши експерт ЕЖ- 310/ 12.5.2020, ЕЖ- 264/ 10.5.2019, 10-32-19/347- 8.6.2018
Анелия Ангелинова Даскалска 13.08.2020 Специалист, младши експерт ЕЖ- 294/ 12.5.2020, ЕЖ- 91/ 2.5.2019 10-31-10-45/07.12.2018
Анелия Русева Христова 13.08.2020 старши експерт, Младши експерт 10-32-19/346- 8.6.2018, ЕЖ- 387/ 14.5.2019 , ЕЖ- 231/ 11.5.2020
Анелия Савова Николова 24.11.2020 старши експерт
НС-21-2.9.2020 ВС-27-30.9.2020
Анета Колева Гьокова 14.08.2020 Главен специалист, Главен експерт ЕЖ- 104/ 3.5.2019, 10-32-19/19- 15.5.2018, ЕЖ- 48/ 9.4.2020 ns-9-27.02.2019.pdf
Анжела Начева Илиева 14.08.2020 Старши специалист ЕЖ- 49/ 9.4.2020 НС- 47/ 16.10.2019 ВС- 44/ 17.12.2019
Анита Красимирова Йорданова 18.08.2020 старши специалист, главен специалист, старши експерт 10-32-1/4- 23.1.2018, ЕЖ- 363/ 14.5.2019, ЕЖ- 136/ 7.5.2020 НС- 9/ 22.6.2020 , НС- 10/ 1.7.2020 ВС- 19/ 27.7.2020
Анна Асенова Тенева 14.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 143/ 7.5.2020, ЕЖ- 206/ 9.5.2019, 10-32-19/342- 8.6.2018
Антина Бориславова Пирдопска - Фонина 14.08.2020 Главен експерт 10-32-19/407- 11.6.2018, ЕЖ- 393/ 15.5.2019, ЕЖ- 370/ 14.5.2020
Антоанета Андонова Йовева 24.02.2020 специалист "Административно обслужване" 10-32-19/310 - 8.6.2018
Антоанета Тодорова Тотева 14.08.2020 Младши експерт 10-32-19/166- 4.6.2018, ЕЖ- 320/ 13.5.2019 , ЕЖ- 75/ 15.4.2020
Антон Николов Младенов 17.08.2020 Началник на отдел 10-32-19/151- 31.5.2018, ЕЖ- 131/ 7.5.2019, ЕЖ- 381/ 15.5.2020
Асен Аврамов Симеонов 14.08.2020 старши експерт 10-31-1/2- 23.1.2019, ЕЖ- 160/ 8.5.2019, ЕЖ- 240/ 12.5.2020
Атанас Жеков Стоянов 14.08.2020 Старши експерт 10-32-19/343- 8.6.2018, ЕЖ- 205/ 9.5.2019, ЕЖ- 142/ 7.5.2020
Биляна Валериева Бонева-Бельова 14.08.2020 Младши експерт ЕЖ- 16/ 12.3.2020, ЕЖ- 78/ 2.5.2019, 10-32-19/62- 15.5.2018
Бисерка Кънчева Влахова 14.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 40/ 8.4.2020, ЕЖ- 162/ 8.5.2019, 10-32-19/182- 4.6.2018
Бистра Николова Димитрова-Велева 14.08.2020 Финансов контрольор 10-32-19/421- 23.6.2018, ЕЖ- 154/ 8.5.2019, ЕЖ- 209/ 11.5.2020 10-32-19-421-1/23.07.2018
Бистра Стойчева Бончева 14.08.2020 Главен специалист 10-32-19/292- 7.6.2018, ЕЖ- 239/ 9.5.2019, ЕЖ- 129/ 4.5.2020
Божидар Йорданов Трайчев 14.08.2020 Старши експерт 10-32-19/365- 8.6.2018, ЕЖ- 248/ 10.5.2019, ЕЖ- 396/ 3.6.2020
Божидар Христов Петров 14.08.2020 Главен специалист 10-32-19/122- 17.5.2018, ЕЖ- 186/ 8.5.2019, ЕЖ- 281/ 12.5.2020
Борис Кръстев Узунов 14.08.2020 Главен специалист 10-32-19/109- 16.5.2018, ЕЖ- 143/ 7.5.2019, ЕЖ- 358/ 13.5.2020
Борислава Сергиева Мишовска 14.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 352/ 13.5.2020 ns-17-01.04.2019.pdf ВС- 13/ 25.4.2019
Боряна Василева Иванова 14.08.2020 Главен специалист 10-32-19/353- 8.6.2018, ЕЖ- 355/ 13.5.2019, ЕЖ- 342/ 12.5.2020
Боряна Иванова Стоянова 14.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 201/ 8.5.2020, ЕЖ- 121/ 7.5.2019, 10-32-19/94- 15.5.2018
Боряна Павлова Горанова 08.02.2021 главен специалист АО
НС-12-01.02.2021
Боряна Стефанова Иванова 14.08.2020 Началник на отдел ЕЖ- 222/ 9.5.2019, 10-32-19/41810-32-19/12- 14.6.2018, ЕЖ- 279/ 12.5.2020
Боян Денев Терзиев 14.08.2020 старши юрисконсулт, Директор на дирекция 10-31-1/7- 12.2.2019, ЕЖ- 388/ 15.5.2019, ЕЖ- 400/ 12.6.2020 10-31-10-17/29.10.2018
Ваклин Петков 01.10.2020 Началник на отдел 10-32-19/63- 15.5.2018, ЕЖ- 201/ 9.5.2019, ЕЖ- 400/ 12.6.2020
Валентина Господинова Трайкова 14.08.2020 Началник на отдел 10-32-19/97- 16.5.2018, ЕЖ- 240/ 9.5.2019, ЕЖ- 326/ 12.5.2020
Валентина Йонкова Христова 04.01.2021 старши експерт
НС-43-1.12.2020 ВС-37-8.12.2020
Валентина Йонкова Христова 14.08.2020 младши експерт "АО" 10-32-19/170- 22.5.2018, ЕЖ- 316/ 13.5.2019
Валентина Некулова Димитрова 14.08.2020 Началник на сектор, Главен експерт 10-32-19/222- 6.6.2018, ЕЖ- 277/ 10.5.2019, ЕЖ- 85/ 21.4.2020
Валентина Ненова Милчева 14.08.2020 Специалист ЕЖ- 221/ 11.5.2020 НС-26-01.07.2019 ВС- 39/ 28.10.2019
Валентина Петкова Димова 14.08.2020 Главен експерт 10-32-19/229- 6.6.2018, ЕЖ- 360/ 14.5.2019, ЕЖ- 170/ 8.5.2020
Валери Спасов Кастелов 14.08.2020 Главен експерт 10-32-19/307- 8.6.2018, ЕЖ- 110/ 5.5.2019, ЕЖ- 305/ 12.5.2020
Валери Тодоров Тимев 14.08.2020 Началник на отдел ЕЖ- 237/ 12.5.2020, ЕЖ- 159/ 8.5.2019, 10-32-19/282- 7.6.2018
Валя Христова Русева 14.08.2020 Главен специалист 10-32-19/153- 1.6.2018, 10-32-19/153- 1.6.2018, ЕЖ- 167/ 7.5.2020
Ваньо Стоянов Гошев 14.08.2020 Старши експерт 10-32-19/285- 7.6.2018, ЕЖ- 96/ 3.5.2019, ЕЖ- 380/ 15.5.2020
Ваня Венциславова Луканова 14.08.2020 Старши специалист ЕЖ- 50/ 9.4.2020 НС- 45/ 10.10.2019 ВС- 41/ 11.11.2019
Ваня Драгиева Маркова 14.08.2020 Младши експерт 10-32-19/83- 15.5.2018, ЕЖ- 42/ 23.4.2019, ЕЖ- 208/ 8.5.2020
Ваня Павлова Андонова 13.03.2020 архивар 10-32-19/167-22.5.2018
Ваня Петкова Богданова 14.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 313/ 12.5.2020, ЕЖ- 266/ 10.5.2019, 10-32-19/374- 8.6.2018
Ваня Славчова Парапунова 14.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 366/ 14.5.2020, ЕЖ- 161/ 8.5.2019, 10-32-19/278- 7.6.2018
Васил Стефанов Кръстев 14.08.2020 Главен експерт ЕЖ- 268/ 12.5.2020, ЕЖ- 51/ 24.4.2019, 10-32-19/57- 15.5.2018
Василка Янкова Стоилова 23.11.2020 главен експерт НС-31-19.10.2020 ВС-32-6.11.2020
Велина Светлозарова Фергова 14.08.2020 Старши специалист ЕЖ- 400/ 3.7.2019 velina_fergova.pdf
Величка Колева Богданова 14.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 264/ 12.5.2020, ЕЖ- 129/ 7.5.2019, 10-32-19/259- 7.6.2018
Венета Георгиева Бешкова 14.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 275/ 12.5.2020, ЕЖ- 7/ 15.4.2019, 10-32-19/58- 15.5.2018
Венета Панайотова Чолакова 14.08.2020 Главен експерт ЕЖ- 139/ 7.5.2020, ЕЖ- 79/ 2.5.2019, ЕЖ- 97/ 3.5.2019, 10-32-19/344- 8.6.2018
Вера Цветкова Хрисчева 16.03.2020 Специалист 10-32-19/297- 7.6.2018
Весела Косева Тодорова 14.08.2020 Началник на отдел, главен секретар 10-32-19/31 10-32-19/331- 15.5.2018, 10-31-12/25- 12.11.2018
Весела Христова Русева 15.08.2020 Младши експерт ЕЖ- 150/ 7.5.2020 ns-30-01.07.2019.pdf ВС- 23/ 2.7.2019
Весела Янкова Христоскова 15.08.2020 Старши експерт 10-32-19/4- 14.5.2018, ЕЖ- 365/ 14.5.2019, ЕЖ- 47/ 9.4.2020
Веселин Жеков Железов 15.08.2020 Главен експерт 10-32-19/24- 15.5.2018, ЕЖ- 135/ 7.5.2019, ЕЖ- 388/ 15.5.2020
Веселин Цветанов Данов 15.08.2020 Главен специалист 10-32-19/403- 11.6.2018, ЕЖ- 326/ 13.5.2019, ЕЖ- 375/ 14.5.2020
Веселина Иванова Костова 15.08.2020 Старши експерт 10-32-19/263- 7.6.2018, ЕЖ- 21/ 18.4.2019, ЕЖ- 258/ 12.5.2020
Веселина Стоянова Колева 15.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 330/ 12.5.2020 НС- 41/ 1.10.2019 ВС- 34/ 8.10.2019
Веселина Тодорова Алексиева - Василева 11.02.2020 Специалист НС- 38/ 2.9.2019
Веселка Димитрова Великова 15.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 256/ 10.5.2019, ЕЖ- 190/ 8.5.2020
Веселка Янкова Иванова 15.08.2020 Старши експерт 10-32-19/218- 5.6.2018, ЕЖ- 88/ 2.5.2019, ЕЖ- 287/ 12.5.2020
Веска Йорданова Колева 15.08.2020 Главен експерт 10-32-19/82- 15.5.2018, ЕЖ- 106/ 3.5.2019, ЕЖ- 123/ 4.5.2020
Виолетка Йорданова Денева - Христова 17.08.2020 Главен експерт 10-32-19/187- 4.6.2018, ЕЖ- 116/ 7.5.2019, ЕЖ- 174/ 8.5.2020
Виолина Венциславова Симеонова 17.08.2020 Старши експерт 10-32-19/59- 15.5.2018, ЕЖ- 6/ 15.4.2019, ЕЖ- 270/ 12.5.2020
Виржиния Вердова Матеева 17.08.2020 Главен експерт 10-32-19/69- 15.5.2018, ЕЖ- 53/ 25.4.2019, ЕЖ- 347/ 13.5.2020
Владимир Дечев Куцаров 17.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 298/ 12.5.2020, ЕЖ- 309/ 13.5.2019, 10-32-19/345- 8.6.2018
Владимир Пламенов Гергов 17.08.2020 Началник на отдел 10-32-19/90- 15.5.2018, ЕЖ- 313/ 13.5.2019, ЕЖ- 194/ 8.5.2020
Габриела Росенова Митова 17.08.2020 Старши специалист ЕЖ- 41/ 8.4.2020 НС- 37/ 2.9.2019 ВС- 32/ 25.9.2019
Габриела Росенова Митова 11.02.2020 Младши експерт НС- 46/ 14.10.2019 ВС- 40/ 4.11.2019
Галена Борисова Блажева Колева 17.08.2020 Младши експерт 10-32-19/349- 8.6.2018, ЕЖ- 353/ 13.5.2019, ЕЖ- 340/ 12.5.2020
Галина Ангелова Куцарова 17.08.2020 Главен експерт 10-32-19/209- 5.6.2018, ЕЖ- 358/ 14.5.2019, ЕЖ- 344/ 13.5.2020
Галина Иванова Никова 17.08.2020 Главен експерт ЕЖ- 141/ 7.5.2020, ЕЖ- 65/ 30.4.2019, 10-32-19/334- 8.6.2018
Галина Куманова Авджиева 17.08.2020 Старши експерт 10-32-19/217- 5.6.2018, ЕЖ- 89/ 2.5.2019, ЕЖ- 288/ 12.5.2020
Галина Стефанова Рашкова 17.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 220/ 9.5.2019, 10-32-19/414- 11.6.2018, ЕЖ- 160/ 7.5.2020
Галя Иванова Ганева 17.08.2020 Старши експерт 10-32-19/23- 15.5.2018, ЕЖ- 274/ 10.5.2019, ЕЖ- 164/ 7.5.2020
Ганчо Димитров Петров 17.08.2020 Началник на отдел 10-32-19/10- 14.5.2018, ЕЖ- 13/ 16.4.2019, ЕЖ- 32/ 7.4.2020
Генка Кирилова Пешева 15.02.2021 специалист ns-8-genka-pesheva.pdf
Геновева Савова Мишева 24.02.2021 главен специалист АО

НС-10-08.10.2021
Георги Венелинов Георгиев 18.08.2020 специалист, младши експерт ЕЖ- 252/ 12.5.2020 НС-25-01.07.2019 , НС-1-23.1.2020 , НС- 14/ 1.7.2020 ВС-11-12.5.2020 , ВС- 14/ 6.7.2020
Георги Кирилов Митев 17.08.2020 Старши специалист 10-32-19/389- 8.6.2018, ЕЖ- 87/ 2.5.2019, ЕЖ- 102/ 28.4.2020
Георги Михнев Михнев 17.08.2020 Главен специалист 10-32-19/335- 8.6.2018, ЕЖ- 50/ 24.4.2019, ЕЖ- 153/ 7.5.2020
Георги Неделчев Якимов 17.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 178/ 8.5.2019, 10-32-19/412- 11.6.2018, ЕЖ- 156/ 7.5.2020
Георги Симеонов Арангелов 11.02.2020 Технически изпълнител НС- 39/ 9.9.2019
Гергана Станимирова Стефанова 17.08.2020 Старши експерт 10-32-19/366- 8.6.2018, ЕЖ- 333/ 13.5.2019, ЕЖ- 95/ 24.4.2020
Гергана Станчева Атанасова 24.02.2021 специалист АО
НС-3-04.01.2021 ВС-3-26.1.2021
Дамян Иванов Петков 17.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 116/ 4.5.2020, ЕЖ- 133/ 7.5.2019, 10-32-19/14- 14.5.2018
Данаила Кръстева Трендафилова 17.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 152/ 7.5.2020, ЕЖ- 20/ 18.4.2019, 10-32-19/336- 8.6.2018
Даниел Недялков Петров 17.08.2020 Главен експерт ЕЖ- 210/ 11.5.2020, ЕЖ- 305/ 13.5.2019, 10-32-19/5- 14.5.2018
Даниела Василева Чукарова 18.03.2020 Специалист няма
Даниела Емилова Асенова 17.08.2020 Старши експерт 10-32-19/241- 7.6.2018, ЕЖ- 336/ 13.5.2019, ЕЖ- 169/ 7.5.2020
Даниела Иванова Иванова 17.08.2020 старши експерт 10-31-12/31- 3.12.2018, ЕЖ- 164/ 8.5.2019 , ЕЖ- 181/ 8.5.2020 10-31-10-27 /06.11.2018
Даниела Костадинова Манукова 17.08.2020 Главен специалист 10-32-19/177- 4.6.2018, ЕЖ- 209/ 9.5.2019 , ЕЖ- 188/ 8.5.2020
Даниела Лазарова Петкова 17.08.2020 Главен експерт 10-32-19/26- 15.5.2018, ЕЖ- 157/ 8.5.2019, ЕЖ- 12/ 6.3.2020
Даниела Хинева Димитрова-Костова 17.08.2020 Старши експерт 10-32-19/271- 7.6.2018, ЕЖ- 344/ 13.5.2019, ЕЖ- 227/ 11.5.2020
Дарин Юлианов Йорданов 17.08.2020 Главен експерт 10-32-19/269- 7.6.2018, ЕЖ- 293/ 10.5.2019, ЕЖ- 225/ 11.5.2020
Дарина Димитрова Дамянова 17.08.2020 главен специалист 10-31-12/30- 3.12.2018, ЕЖ- 103/ 3.5.2019, ЕЖ- 67/ 15.4.2020 10-31-10-38/26,11,2018
Деляна Петкова Петкова 17.08.2020 Старши експерт 10-32-19/265- 7.6.2018, ЕЖ- 230/ 9.5.2019, ЕЖ- 111/ 30.4.2020
Деница Николаева Слънчева-Никова 17.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 111/ 30.4.2020, ЕЖ- 384/ 14.5.2019, 10-32-19/303- 7.6.2018 10-31-10-8/01.08.2018
Деница Янкова Цветкова 17.08.2020 Старши специалист 10-32-19/240- 7.6.2018, ЕЖ- 232/ 9.5.2019, ЕЖ- 91/ 23.4.2020
Десислава Дамянова Валентинова 17.08.2020 Старши експерт 10-32-19/41- 15.5.2018, ЕЖ- 183/ 8.5.2019, ЕЖ- 117/ 4.5.2020
Десислава Дончева Георгиева 17.08.2020 Старши експерт 10-32-19/80- 15.5.2018, ЕЖ- 74/ 30.4.2019, ЕЖ- 206/ 8.5.2020
Десислава Йорданова Александрова 17.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 289/ 12.5.2020, ЕЖ- 149/ 7.5.2019, 10-32-19/250- 7.6.2018
Десислава Нанкова Калчева 17.08.2020 Главен експерт 10-32-19/43- 15.5.2018, ЕЖ- 5/ 15.4.2019, ЕЖ- 267/ 12.5.2020
Десислава Николаева Михайлова 17.08.2020 Главен специалист 10-32-19/144- 28.5.2018, ЕЖ- 35/ 23.4.2019, ЕЖ- 83/ 15.4.2020
Десислава Светлозар Пунева 17.08.2020 Юрисконсулт, старши юрисконсулт 10-32-19/329- 8.6.2018, ЕЖ- 197/ 9.5.2019, ЕЖ- 346/ 13.5.2020
Десислава Стефанова Начева 17.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 387/ 15.5.2020, ЕЖ- 218/ 9.5.2019, 10-32-19/28- 15.5.2018
Десислава Стефанова Топова 17.08.2020 Специалист 10-32-19/378- 8.6.2018, ЕЖ- 226/ 9.5.2019, ЕЖ- 312/ 12.5.2020 10-31-10-47/12.12.2018
Десислава Цветкова Дончева 17.08.2020 главен специалист, младши експерт 10-31-12/24- 5.11.2018, ЕЖ- 259/ 10.5.2019, ЕЖ- 198/ 8.5.2020 10-31-10-41/03.12.2018
Деян Атанасов Гогалчев 15.02.2021 специалист ns-9-deyan-gogalchev.pdf
Деян Йорданов Стоянов 17.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 257/ 12.5.2020, ЕЖ- 172/ 8.5.2019, 10-32-19/255- 7.6.2018
Диана Атанасова Добрева 17.08.2020 Младши експерт 10-32-19/387- 8.6.2018, ЕЖ- 265/ 10.5.2019, ЕЖ- 311/ 12.5.2020
Диана Великова Иванова 17.08.2020 началник на отдел 10-32-19/423- 3.9.2018, ЕЖ- 36/ 23.4.2019, ЕЖ- 30/ 5.4.2020 10-31-10-13/27.08.2018
Диана Георгиева Абова 17.08.2020 Младши експерт 10-32-19/249- 7.6.2018, ЕЖ- 193/ 8.5.2019, ЕЖ- 292/ 12.5.2020
Диана Добрева Стоилова 17.08.2020 младши експерт 10-31-12/35- 10.12.2018, ЕЖ- 287/ 10.5.2019, ЕЖ- 223/ 11.5.2020 10-31-10-31 /20.11.2018
Диана Найчова Начева 17.08.2020 Началник на отдел 10-32-19/115- 16.5.2018, ЕЖ- 122/ 7.5.2019, ЕЖ- 61/ 15.4.2020
Диана Петрова Димитрова 17.08.2020 Старши експерт 10-32-19/313- 8.6.2018, ЕЖ- 279/ 10.5.2019, ЕЖ- 219/ 11.5.2020
Димитрийка Атанасова Кратунчева 17.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 158/ 7.5.2020 НС- 44/ 1.10.2019 ВС- 36/ 24.10.2019
Димитрина Евтимова Роджева 17.08.2020 Младши експерт 10-32-19/113- 16.5.2018, ЕЖ- 124/ 7.5.2019, ЕЖ- 66/ 15.4.2020
Димитринка Николова Маринова 17.08.2020 младши експерт 10-31-12/38- 28.12.2018, ЕЖ- 185/ 8.5.2019, ЕЖ- 121/ 4.5.2020
Димитричка Спасова Господинова 17.08.2020 Старши експерт 10-32-19/253- 7.6.2018, ЕЖ- 127/ 7.5.2019, ЕЖ- 260/ 12.5.2020
Димитър Василев Димитров 17.08.2020 Старши експерт 10-32-19/272- 7.6.2018, ЕЖ- 386/ 14.5.2019, ЕЖ- 228/ 11.5.2020
Димитър Василев Карагеоргиев 04.01.2021 младши експерт НС-42-1.12.2020 ВС-43-30.12.2020
Димитър Николов Колев 17.08.2020 Главен специалист 10-32-19/338- 8.6.2018, ЕЖ- 49/ 24.4.2019, ЕЖ- 299/ 12.5.2020
Димитър Христов Папукчиев 17.08.2020 Младши експерт, старши експерт 10-31-12/20- 30.10.2018, ЕЖ- 14/ 17.4.2019, ЕЖ- 52/ 10.4.2020
Дирухи Крикор Топакбашиян 17.08.2020 Юрисконсулт, старши юрисконсулт 10-32-19/330- 8.6.2018, ЕЖ- 196/ 9.5.2019, ЕЖ- 398/ 11.6.2020
Дияна Василева Василева 17.08.2020 Главен специалист 10-32-19/1- 14.5.2018, ЕЖ- 2/ 11.4.2019, ЕЖ- 3/ 17.1.2020
Дияна Иванова Балева 17.08.2020 Началник на отдел ЕЖ- 284/ 12.5.2020, ЕЖ- 147/ 7.5.2019, 10-32-19/215- 5.6.2018
Дияна Павлова Яначкова 17.08.2020 Главен специалист 10-32-19/3- 14.5.2018, ЕЖ- 64/ 30.4.2019, ЕЖ- 22/ 1.4.2020
Донка Кънева Славова 17.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 397/ 5.6.2020, ЕЖ- 151/ 7.5.2019, 10-32-19/216- 5.6.2018
Донка Стоева Тодорова 17.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 146/ 7.5.2020, ЕЖ- 28/ 23.4.2019, 10-32-19/339- 8.6.2018
Доротея Димитрова Живкова-Илиева 17.08.2020 Главен експерт ЕЖ- 196/ 8.5.2020, ЕЖ- 120/ 7.5.2019, 10-32-19/92- 15.5.2018
Евгени Антонов Евродимов 17.08.2020 Младши експерт 10-32-19/6- 14.5.2018, ЕЖ- 32/ 23.4.2019, ЕЖ- 80/ 15.4.2020
Евелина Божидарова Николова 17.08.2020 Младши експерт 10-32-19/286- 7.6.2018, ЕЖ- 365/ 14.5.2020
Евелина Венциславова Филатова 17.08.2020 Младши експерт ЕЖ- 202/ 9.5.2019, ЕЖ- 398/ 21.5.2019, ЕЖ- 243/ 12.5.2020 10-31-10-32/21.11.2018 ВС- 4/ 25.1.2019
Елена Борисова Николова 17.08.2020 младши експерт 10-31-12/12- 5.10.2018, ЕЖ- 136/ 7.5.2019, ЕЖ- 389/ 15.5.2020 10-31-10-18/31.10.2018
Елена Георгиева Дюлгерова 17.08.2020 Старши специалист ЕЖ- 193/ 8.5.2020 НС- 47-1/ 24.10.2019 ВС-9-8.5.2020
Елена Иванова Узунова 17.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 321/ 12.5.2020, ЕЖ- 273/ 10.5.2019, 10-32-19/372- 8.6.2018
Елена Кирилова Митева 17.08.2020 Специалист ЕЖ- 377/ 14.5.2020, ЕЖ- 379/ 14.5.2019, 10-32-19/231- 7.6.2018
Елена Любомирова Църнева 24.02.2020 Началник на отдел "Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри" 10-32-19/197 - 4.6.2018
Елена Любомирова Църнева 17.08.2020 Старши експерт, главен експерт ЕЖ- 114/ 4.5.2020, ЕЖ- 343/ 12.5.2020 НС- 35/ 2.9.2019 ВС- 31/ 19.9.2019
Елизабет Иванова Кирилова 24.03.2020 специалист "АО" НС- 5/ 02.03.2020 ВС-5 от 10.03.2020 г.
Елисавета Росенова Янкова 24.02.2021 младши експерт
НС-2-04.01.2021 ВС-8-17.02.2021
Елита Живкова Тенева 17.08.2020 Главен експерт 10-32-19/352- 8.6.2018, ЕЖ- 350/ 13.5.2019, ЕЖ- 336/ 12.5.2020
Елица Драгнева Савова 24.02.2021 специалист АО
НС-4-04.01.2021 ВС-5-28.1.2021
Елка Иванова Димитрова 17.08.2020 Главен специалист 10-32-19/245- 7.6.2018, ЕЖ- 46/ 24.4.2019, ЕЖ- 29/ 3.4.2020
Емануела Емилова Василева 17.08.2020 Младши експерт ЕЖ- 54/ 14.4.2020, ЕЖ- 146/ 7.5.2019, 10-32-19/157- 1.6.2018
Емил Иванов Иванов 17.08.2020 Специалист ЕЖ- 42/ 8.4.2020, ЕЖ- 397/ 15.5.2019
Емилия Василева Шидерова 17.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 267/ 10.5.2019, ЕЖ- 315/ 12.5.2020 ns-8-19.02.2019.pdf
Емилия Василева Шидерова 20.02.2020 Старши експерт 10-32-19/384- 8.6.2018
Емилия Енчева Илиева 04.01.2021 старши експерт
НС-44-1.12.2020 ВС-38-11.12.2020
Емилия Енчева Илиева 17.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 122/ 4.5.2020 ns-21-20.05.2019.pdf
Емира Александрова Керушева 17.08.2020 старши експерт 10-31-12/21- 31.10.2018, ЕЖ- 323/ 13.5.2019, ЕЖ- 302/ 12.5.2020 10-31-10-19/31.10.2018
Живка Бранимирова Стефанова 17.08.2020 Главен специалист 10-32-19/98- 16.5.2018, ЕЖ- 243/ 9.5.2019, ЕЖ- 332/ 12.5.2020
Здравка Христова Григорова 08.02.2021 Главен специалист ЕЖ- 258/ 10.5.2019, 10-32-19/38/420- 15.5.2018 27.06.2018, ЕЖ- 253/ 12.5.2020
Здравка Христова Григорова 08.02.2021 главен специалист АО
НС-6-04.01.2021
Златина Живкова Маркова 17.08.2020 Старши експерт 10-32-19/319- 8.6.2018, ЕЖ- 371/ 14.5.2019, ЕЖ- 217/ 11.5.2020
Златка Живова Иванова 17.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 57/ 14.4.2020, ЕЖ- 372/ 14.5.2019, 10-32-19/300- 7.6.2018
Златка Иванова Митева-Дунева 17.08.2020 Старши счетоводител 10-32-19/302- 7.6.2018, ЕЖ- 361/ 14.5.2019, ЕЖ- 109/ 30.4.2020
Златко Тодоров Стоянов 17.08.2020 Главен експерт ЕЖ- 255/ 12.5.2020, ЕЖ- 125/ 7.5.2019, 10-32-19/257- 7.6.2018
Зорница Йорданова Кръстева 11.02.2020 Специалист zornitsa_krasteva.pdf
Зорница Йорданова Кръстева 17.08.2020 Младши експерт ЕЖ- 341/ 13.5.2019, ЕЖ- 17/ 27.3.2020 НС- 50/ 6.11.2019 ВС-12/13.05.2020
Зюлфи Бехатов Гугов 17.08.2020 Старши експерт 10-32-19/326- 8.6.2018, ЕЖ- 114/ 7.5.2019, ЕЖ- 147/ 7.5.2020
Ива Николова Янева 17.08.2020 Главен специалист 10-32-19/146- 28.5.2018, ЕЖ- 33/ 23.4.2019, ЕЖ- 81/ 15.4.2020
Ивайло Пламенов Иванов 17.08.2020 Младши експерт 10-32-19/72- 15.5.2018, ЕЖ- 15/ 17.4.2019, ЕЖ- 4/ 17.1.2020
Иван Евтимов Анастасов 17.08.2020 Главен експерт 10-32-19/32- 15.5.2018, ЕЖ- 257/ 10.5.2019, ЕЖ- 246/ 12.5.2020
Иван Карчев 01.10.2020 Главен експерт ЕЖ- 14/ 11.3.2020, ЕЖ- 1/ 9.4.2019, 10-32-19- 14.5.2018
Иван Николов Саджаклиев 17.08.2020 Главен експерт 10-32-19/50- 15.5.2018, ЕЖ- 56/ 25.4.2019 , ЕЖ- 214/ 11.5.2020
Иван Сашов Иванов 17.08.2020 Младши експерт 10-32-19/308- 8.6.2018, ЕЖ- 377/ 14.5.2019, ЕЖ- 132/ 5.5.2020
Иван Семов Семов 17.08.2020 Младши експерт 10-32-19/127- 17.5.2018, ЕЖ- 85/ 2.5.2019, ЕЖ- 355/ 13.5.2020
Иван Стоянов Петров 17.08.2020 Старши експерт 10-32-19/78- 15.5.2018, ЕЖ- 73/ 30.4.2019 , ЕЖ- 215/ 11.5.2020
Иванина Милчева Маркова 08.02.2021 специалист АО
НС-5-04.01.2021
Иванка Тодорова Казакова 14.09.2020 главен специалист, Началник на отдел 10-32-19/204- 5.6.2018, ЕЖ- 247/ 10.5.2019, ЕЖ- 94/ 24.4.2020 НС- 18/ 3.8.2020 ВС-24-24.8.2020
Иванка Тошкова Андонова 17.08.2020 Старши експерт 10-32-19/246- 7.6.2018, ЕЖ- 278/ 10.5.2019, ЕЖ- 59/ 15.4.2020
Ивелина Михайлова Христова 17.08.2020 Младши експерт ЕЖ- 309/ 12.5.2020, ЕЖ- 225/ 9.5.2019, 10-32-19/388- 8.6.2018
Ивелина Петкова Дончева 17.08.2020 Старши експерт 10-32-19/160- 4.6.2018, ЕЖ- 318/ 13.5.2019, ЕЖ- 72/ 15.4.2020
Ивелина Радостинова Цонева-Петрова 17.08.2020 Младши експерт 10-32-19/81- 15.5.2018, ЕЖ- 41/ 23.4.2019, ЕЖ- 207/ 8.5.2020
Ивелина Трифонова Стоенчева 17.08.2020 Старши експерт 10-32-19/192- 4.6.2018, ЕЖ- 163/ 8.5.2019, ЕЖ- 178/ 8.5.2020
Илина Костадинова Батанова 17.08.2020 Старши експерт 10-32-19/188- 4.6.2018, ЕЖ- 100/ 3.5.2019, ЕЖ- 176/ 8.5.2020
Илия Райчев Станчев 17.08.2020 Главен експерт 10-32-19/108- 16.5.2018, ЕЖ- 142/ 7.5.2019, ЕЖ- 88/ 22.4.2020
Илияна Илиянова Господинова 24.11.2020 главен специалист
ЕЖ-401-26.10.2020 г.
Илияна Илиянова Желева 24.11.2020 главен специалист
ns-25-iliyana-zheleva.pdf
Инна Емилова Горанова 24.02.2021 главен специалист АО
НС-7-07.01.2021 ВС-6-9.2.2021
Ирен Славей Цонкова 18.08.2020 Старши експерт 10-32-19/121- 17.5.2018, ЕЖ- 182/ 8.5.2019, ЕЖ- 280/ 12.5.2020 НС- 13/ 1.7.2020 ВС- 20/ 28.7.2020
Ирена Атанасова Шумкова 17.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 18/ 27.3.2020, ЕЖ- 340/ 13.5.2019, 10-32-19/242- 7.6.2018
Искра Мичева Радионова 17.08.2020 Главен специалист 10-32-19/165- 4.6.2018, ЕЖ- 321/ 13.5.2019, ЕЖ- 76/ 15.4.2020
Йоанна Асенова Миланова 17.08.2020 Старши експерт 10-32-19/64- 15.5.2018, ЕЖ- 62/ 30.4.2019, ЕЖ- 20/ 31.3.2020
Йовка Недева Атанасова 17.08.2020 Главен експерт 10-32-19/181- 4.6.2018, ЕЖ- 99/ 3.5.2019, ЕЖ- 175/ 8.5.2020
Йоло Димитров Йолов 24.02.2021 старши експерт НС-34-3.11.2020 ВС-2-15.1.2021
Йордан Димитров Гаджев 17.08.2020 Главен експерт 10-32-19/410- 11.6.2018, ЕЖ- 177/ 8.5.2019, ЕЖ- 155/ 7.5.2020
Йордан Цветков Вълчев 17.08.2020 Старши експерт 10-32-19/296- 7.6.2018, ЕЖ- 376/ 14.5.2019, ЕЖ- 168/ 7.5.2020
Йорданка Крумова Темелкова 17.08.2020 Главен специалист 10-32-19/280- 7.6.2018, ЕЖ- 251/ 10.5.2019, ЕЖ- 244/ 12.5.2020
Калина Йорданова Чанкова 17.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 127/ 4.5.2020 НС- 53/ 19.11.2019
Камелия Иванова Петрова 17.08.2020 Специалист АО 10-32-19/390- 8.6.2018, ЕЖ- 235/ 9.5.2019, ЕЖ- 45/ 8.4.2020
Камелия Йорданова Кръстева 17.08.2020 Главен експерт ЕЖ- 372/ 14.5.2020, ЕЖ- 81/ 2.5.2019 , 10-32-19/406- 11.6.2018
Камелия Тодорова Гълчанова 17.08.2020 Началник на отдел ЕЖ- 369/ 14.5.2020, ЕЖ- 80/ 2.5.2019, 10-32-19/408- 11.6.2018
Камелия Тодорова Иванова 17.08.2020 Главен експерт ЕЖ- 169/ 8.5.2019, 10-32-19/110- 16.5.2018, ЕЖ- 62/ 15.4.2020
Камен Йорданов Карастоянов 17.08.2020 Старши експерт 10-32-19/356- 8.6.2018, ЕЖ- 352/ 13.5.2019 , ЕЖ- 338/ 12.5.2020
Катерина Панайотова Пецева 17.08.2020 Главен специалист 10-32-19/400-11.6.2018, ЕЖ- 307/ 13.5.2019, ЕЖ- 391/ 15.5.2020
Катерина Христова Крумова 17.08.2020 Главен експерт 10-32-19/140- 21.5.2018, ЕЖ- 113/ 7.5.2019, ЕЖ- 15/ 12.3.2020
Катя Димова Димитрова 17.08.2020 специалист АО 10-32-19/100-15.5.2018, ЕЖ- 242/ 9.5.2019, ЕЖ- 331/ 12.5.2020
Катя Николова Траянова 17.08.2020 Главен специалист, главен експерт 10-32-19/101;10-31-12/17- 16.5.201819.10.2018, ЕЖ- 241/ 9.5.2019, ЕЖ- 327/ 12.5.2020 10-31-10-23/31.10.2018
Кипра Тодорова Радославова 17.08.2020 Старши експерт 10-32-19/274- 7.6.2018, ЕЖ- 346/ 13.5.2019, ЕЖ- 230/ 11.5.2020
Кирил Петров Габеров 24.02.2021 главен юрисконсулт
НС-14-17.2.2021
Кирил Станев Стойков 17.08.2020 Старши експерт 10-32-19/248- 7.6.2018, ЕЖ- 150/ 7.5.2019, ЕЖ- 290/ 12.5.2020
Костадин Димитров Чоролеев 17.08.2020 старши експерт 10-31-12/33- 4.12.2018, ЕЖ- 179/ 8.5.2019, ЕЖ- 157/ 7.5.2020 10-31-10-43/04.12.2018
Костадин Митков Трампов 17.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 307/ 12.5.2020, ЕЖ- 263/ 10.5.2019, 10-32-19/383- 8.6.2018
Костадинка Атанасова Костова 17.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 367/ 14.5.2020, ЕЖ- 392/ 15.5.2019, 10-32-19/279- 7.6.2018
Красимир Димитров Младенов 17.08.2020 Служител по сигурността на информацията 10-32-19/304- 7.6.2018, ЕЖ- 295/ 13.5.2019, ЕЖ- 131/ 5.5.2020
Красимир Марков Йовчев 17.08.2020 Старши експерт няма 2018, ЕЖ- 332/ 13.5.2019, ЕЖ- 131/ 5.5.2020
Красимир Николов Ванков 17.08.2020 Главен специалист 10-32-19/93- 15.5.2018, ЕЖ- 200/ 8.5.2020
Красимир Николов Крумов 17.08.2020 Началник на отдел 10-32-19/22- 15.5.2018, ЕЖ- 328/ 13.5.2019, ЕЖ- 163/ 7.5.2020
Красимира Божкова Кателиева 17.08.2020 Началник на отдел ЕЖ- 172/ 8.5.2020, ЕЖ- 115/ 7.5.2019, 10-32-19/186- 4.6.2018
Красимира Василева Еленчева-Каранейчева 18.08.2020 Главен специалист 10-32-19/251- 7.6.2018, ЕЖ- 153/ 7.5.2019, ЕЖ- 296/ 12.5.2020
Красимира Гошева Владова 18.08.2020 Младши експерт ЕЖ- 108/ 30.4.2020, ЕЖ- 374/ 14.5.2019, 10-32-19/234- 7.6.2018
Красимира Иванова Григорова 18.08.2020 Старши специалист 10-32-19/230- 6.6.2018, ЕЖ- 108/ 3.5.2019, ЕЖ- 38/ 7.4.2020
Красимира Иванова Драмкинска 18.08.2020 Главен специалист 10-32-19/111- 16.5.2018, ЕЖ- 171/ 8.5.2019 , ЕЖ- 68/ 15.4.2020
Кристиан Димитров Дацев 18.08.2020 Старши експерт 10-32-19/51- 15.5.2018, ЕЖ- 39/ 23.4.2019, ЕЖ- 106/ 30.4.2020
Крум Иванов Крумов 18.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 373/ 14.5.2020 ns-10-05.03.2019.pdf ВС- 13/ 19.5.2020
Лада Димова Милушева 18.08.2020 Главен специалист 10-32-19/135- 17.5.2018, ЕЖ- 262/ 10.5.2019, ЕЖ- 202/ 8.5.2020
Лейле Мехмедова Кичукова 18.08.2020 Младши експерт 10-32-19/129- 17.5.2018, ЕЖ- 192/ 8.5.2019, ЕЖ- 357/ 13.5.2020
Лидия Георгиева Илиева 18.08.2020 Старши специалист ЕЖ- 53/ 10.4.2020, ЕЖ- 282/ 10.5.2019, 10-32-19/360- 8.6.2018 10-31-10-30/18.11.2018
Лилия Севова Лилянова-Павлова 18.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 329/ 12.5.2020, ЕЖ- 291/ 10.5.2019, 10-32-19/102- 16.5.2018
Лиляна Георгиева Морунова 18.08.2020 Главен специалист 10-32-19/415- 11.6.2018, ЕЖ- 221/ 9.5.2019, ЕЖ- 161/ 7.5.2020
Лиляна Дойчева Начева 18.08.2020 Младши експерт 10-32-19/74- 15.5.2018, ЕЖ- 4/ 15.4.2019, ЕЖ- 5/ 17.1.2020
Лиляна Найденова Илиева 18.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 145/ 7.5.2020, ЕЖ- 253/ 10.5.2019, 10-32-19/327- 8.6.2018
Люба Димитрова Грозданова 18.08.2020 Главен експерт 10-32-19/25- 15.5.2018, ЕЖ- 61/ 30.4.2019, ЕЖ- 21/ 1.4.2020
Любомир Валентинов Стойчев 18.08.2020 Младши експерт 10-32-19/413- 11.6.2018, ЕЖ- 180/ 8.5.2019, ЕЖ- 159/ 7.5.2020
Любомира Йорданова Василева 16.03.2020 Специалист 10-32-19/309-8.6.2018
Людмила Иванова Караджунска 18.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 274/ 12.5.2020, ЕЖ- 17/ 17.4.2019, 10-32-19/46- 15.5.2018
Людмила Иванова Николчева-Дерманска 18.08.2020 Главен експерт ЕЖ- 130/ 4.5.2020 НС- 40/ 1.10.2019
Людмила Михайлова Иванова 18.08.2020 Главен експерт ЕЖ- 28/ 3.4.2020, ЕЖ- 44/ 24.4.2019, 10-32-19/266- 7.6.2018
Магдалена Ангелова Тодорова 18.08.2020 Началник на отдел, главен експерт 10-32-19/235- 7.6.2018, ЕЖ- 18/ 18.4.2019, ЕЖ- 97/ 28.4.2020
Магдалена Ваклинова Калекова 18.08.2020 Специалист АО ЕЖ- 363/ 13.5.2020 НС- 4/ 3.2.2020 ВС- 4/ 28.2.2020
Магдалена Георгиева Белчева 11.02.2020 Специалист ns-24-24.06.2019.pdf
Магдалена Йорданова Апостолова 18.08.2020 Главен специалист 10-32-19/194- 4.6.2018, ЕЖ- 311/ 13.5.2019, ЕЖ- 189/ 8.5.2020
Магдалена Николова Каменова 18.08.2020 Старши експерт 10-32-19/89- 15.5.2018, ЕЖ- 389/ 15.5.2019, ЕЖ- 171/ 8.5.2020
Магдалена Стоянова Цекова-Юсменова 18.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 118/ 4.5.2020 ns-11-05.03.2019.pdf
Маргарита Георгиева Симитчиева 18.08.2020 Старши експерт 10-32-19/391- 8.6.2018, ЕЖ- 233/ 9.5.2019, ЕЖ- 19/ 30.3.2020
Маргарита Димова Бюрлакова 23.11.2020 главен юрисконсулт
НС-28-8.10.2020 ВС-30-12.10.2020
Маргарита Йозова Цонева 18.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 277/ 12.5.2020, ЕЖ- 11/ 16.4.2019, 10-32-19/47- 15.5.2018
Мариана Димитрова Попова 18.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 151/ 7.5.2020, ЕЖ- 207/ 9.5.2019, 10-32-19/332- 8.6.2018
Мариана Иванова Иванова 18.08.2020 Специалист 10-32-19/171- 4.6.2018, ЕЖ- 45/ 24.4.2019, ЕЖ- 90/ 23.4.2020
Мариела Георгиева Иванова 18.08.2020 Главен експерт ЕЖ- 87/ 22.4.2020, ЕЖ- 94/ 3.5.2019, 10-32-19/241- 5.6.2018
Мариела Георгиева Христова 03.07.2019 Специалист ЕЖ- 254/ 10.5.2019
Мариела Николаева Николова 19.08.2020 Младши експерт ЕЖ- 36/ 7.4.2020, ЕЖ- 337/ 13.5.2019, 10-32-19/264- 7.6.2018
Мариета Величкова Митова 18.08.2020 Специалист ЕЖ- 135/ 5.5.2020, ЕЖ- 378/ 14.5.2019, 10-32-19/203- 5.6.2018
Марийка Костадинова Минтова 18.08.2020 Началник на отдел 10-32-19/7- 14.5.2018, ЕЖ- 29/ 23.4.2019, ЕЖ- 77/ 15.4.2020
Мариус Вълчев Йолов 18.08.2020 Старши експерт 10-32-19/392- 8.6.2018, ЕЖ- 394/ 15.5.2019, ЕЖ- 107/ 30.4.2020
Мария Атанасова Пенчева 18.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 181/ 8.5.2019, 10-32-19/416- 11.6.2018, ЕЖ- 162/ 7.5.2020
Мария Георгиева Божкова 18.08.2020 Главен специалист 10-32-19/371- 8.6.2018, ЕЖ- 272/ 10.5.2019, ЕЖ- 320/ 12.5.2020
Мария Димитрова Петрова-Ракарова 18.08.2020 Специалист ЕЖ- 399/ 3.7.2019, ЕЖ- 43/ 8.4.2020
Мария Димитрова Янева 18.08.2020 Младши специалист ЕЖ- 24/ 1.4.2020, ЕЖ- 249/ 10.5.2019
Мария Иванова Николова 18.08.2020 Главен специалист 10-32-19/196- 4.6.2018, ЕЖ- 117/ 7.5.2019, ЕЖ- 180/ 8.5.2020 10-31-10-39/26.11.2018
Мария Иванова Семерджиева 19.08.2020 Главен юрисконсулт 10-32-19/211- 5.6.2018, ЕЖ- 356/ 14.5.2019, ЕЖ- 297/ 12.5.2020
Мария Костадинова Пенева 19.08.2020 Главен специалист 10-32-19/145- 28.5.2018, ЕЖ- 34/ 23.4.2019, ЕЖ- 82/ 15.4.2020
Мария Михайлова Желева 18.08.2020 старши експерт НС- 12/ 1.7.2020 ВС- 17/ 20.7.2020
Мария Станкова Бонева 19.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 11/ 4.3.2020, ЕЖ- 54/ 25.4.2019, 10-32-19/67- 15.5.2018
Мария Стефанова Дякова 19.08.2020 специалист административно обслужване 10-32-19/355 - 8.6.2018, ЕЖ- 348/ 13.5.2019
Мария Христова Павлова 19.08.2020 Главен експерт 10-32-19/381- 8.6.2018, ЕЖ- 227/ 9.5.2019, ЕЖ- 314/ 12.5.2020 ns-7-19.02.2019.pdf
Мария-Ирина Здравкова Атанасова 19.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 384/ 12.5.2020 НС- 43/ 1.10.2019 ВС- 37/ 24.10.2019
Марияна Георгиева Сотирова 19.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 386/ 12.5.2020 ns-15-22.03.2019.pdf
Марчо Атанасов Тунев 19.08.2020 Старши експерт 10-32-19/128- 17.5.2018, ЕЖ- 189/ 8.5.2019, ЕЖ- 325/ 12.5.2020
Мая Василева Ценова 24.11.2020 старши експерт
НС-26-5.10.2020 ВС-31-26.10.2020
Мелина Валентинова Великова 04.01.2021 специалист
НС-38-16.11.2020 ВС-39-11.12.2020
Мери Събева Манова - Станкова 19.08.2020 Младши експерт 10-32-19/175- 4.6.2018, ЕЖ- 208/ 9.5.2019, ЕЖ- 185/ 8.5.2020
Мериен Николаева Колева 19.08.2020 Старши специалист ЕЖ- 291/ 12.5.2020, ЕЖ- 90/ 2.5.2019, 10-32-19/221- 5.6.2018 10-31-10-37 /26.11.2018
Миглена Иванова Дичева 19.08.2020 Главен експерт 10-32-19/91- 15.5.2018, ЕЖ- 119/ 7.5.2019, ЕЖ- 195/ 8.5.2020
Миглена Тодорова Славова 19.08.2020 Младши експерт 10-32-19/220- 5.6.2018, ЕЖ- 152/ 7.5.2019, ЕЖ- 293/ 12.5.2020
Мила Руменова Пиралкова 19.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 26/ 2.4.2020, ЕЖ- 234/ 9.5.2019, 10-32-19/239- 7.6.2018
Милен Христов Миланов 19.08.2020 Старши експерт 10-32-19/270- 7.6.2018, ЕЖ- 343/ 13.5.2019, ЕЖ- 226/ 11.5.2020
Милена Валентинова Андонова 19.08.2020 Старши експерт 10-32-19/314- 8.6.2018, ЕЖ- 370/ 14.5.2019, ЕЖ- 103/ 29.4.2020
Милена Валентинова Кюрчийска 19.08.2020 Младши експерт ЕЖ- 104/ 29.4.2020, ЕЖ- 281/ 10.5.2019, 10-32-19/361- 8.6.2018
Милена Венелинова Терзиева 19.08.2020 Главен експерт 10-32-19/252- 7.6.2018, ЕЖ- 55/ 25.4.2019, ЕЖ- 256/ 12.5.2020
Милена Георгиева Крумова 19.08.2020 Старши експерт 10-32-19/305- 7.6.2018, ЕЖ- 200/ 9.5.2019, ЕЖ- 98/ 28.4.2020
Милена Костадинова Борисова 19.08.2020 Началник на отдел 10-32-19/328- 8.6.2018, ЕЖ- 156/ 8.5.2019, ЕЖ- 51/ 10.4.2020
Милена Светославова Трендафилова 19.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 374/ 14.5.2020 НС-55-21.11.2019 ВС- 1/ 29.1.2020
Милена Станкова Генова 19.08.2020 Старши експерт 10-32-19/320- 8.6.2018, ЕЖ- 310/ 13.5.2019, ЕЖ- 148/ 7.5.2020
Милена Янчева Атанасова 19.08.2020 Главен специалист 10-32-19/103- 16.5.2018, ЕЖ- 244/ 9.5.2019, ЕЖ- 333/ 12.5.2020
Милка Димитрова Горчева 19.08.2020 Главен специалист 10-32-19/368- 8.6.2018, ЕЖ- 188/ 8.5.2019, ЕЖ- 316/ 12.5.2020
Милко Цонев Недялков 19.08.2020 Младши експерт 10-32-19/35- 15.5.2018, ЕЖ- 210/ 9.5.2019, ЕЖ- 247/ 12.5.2020
Милослава Емилова Ставрева 19.08.2020 Младши експерт ЕЖ- 364/ 14.5.2020, ЕЖ- 366/ 14.5.2019, 10-32-19/143- 22.5.2018
Мирела Ивайлова Кацарска 18.08.2020 главен специалист, младши експерт НС- 7/ 18.3.2020 , НС- 15/ 10.7.2020 ВС- 7 /16.4.2020 , ВС- 16/ 20.7.2020
Миряна Бориславова Сокачева 04.01.2021 младши експерт
НС-41-1.12.2020 ВС-36-7.12.2020
Миряна Бориславова Сокачева 19.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 199/ 8.5.2020 ns-2-07.01.2019.pdf
Михаела Михайлова Сандова 19.08.2020 Специалист няма, ЕЖ- 294/ 12.5.2019, ЕЖ- 379/ 15.5.2020
Михаил Венелинов Младенов 19.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 390/ 15.5.2019, ЕЖ- 10/ 29.1.2020 ns-18-02.04.2019.pdf ЕЖ- 390/ 15.5.2019
Михаил Стоянов Киров 19.08.2020 Началник на отдел 10-31-12/6- 19.7.2018, ЕЖ- 176/ 8.5.2019, ЕЖ- 266/ 12.5.2020
Младен Тодоров Маринов 19.08.2020 Главен експерт 10-32-19/48- 15.5.2018, ЕЖ- 52/ 24.4.2019, ЕЖ- 269/ 12.5.2020
Момчил Викторов Терзийски 19.08.2020 Началник на отдел 10-31-1/1- 9.1.2019, ЕЖ- 1/ 14.1.2020 НС-1-07.01.2019
Моника Милчева Мирчева 19.08.2020 младши експерт 10-31-12/28/36- 26.11.2018, ЕЖ- 167/ 8.5.2019, ЕЖ- 250/ 12.5.2020 monika_mircheva.pdf
Надежда Георгиева Таранджийска 19.08.2020 Главен експерт 10-32-19/212- 5.6.2018, ЕЖ- 155/ 8.5.2019, ЕЖ- 93/ 24.4.2020
Надежда Йорданова Йорданова 28.04.2020 главен специалист НС- 6/ 16.3.2020 ВС- 6/ 14.4.2020
Надежда Кръстева Николова 19.08.2020 Главен специалист 10-32-19/154- 1.6.2018, ЕЖ- 275/ 10.5.2019, ЕЖ- 395/ 1.6.2020
Надежда Маринова Джутева 19.08.2020 Младши експерт 10-32-19/36- 15.5.2018, ЕЖ- 212/ 9.5.2019, ЕЖ- 249/ 12.5.2020
Надежда Тодорова Милева 04.01.2021 специалист
НС-39-20.11.2020
Надка Тенева Тодорова 19.08.2020 Главен експерт 10-32-19/219- 5.6.2018, ЕЖ- 109/ 3.5.2019, ЕЖ- 285/ 12.5.2020
Надя Ивова Тошмакова 04.01.2021 Надя Ивова Тошмакова
НС-40-1.12.2020 ВС-42-30.12.2020
Наталия Максимова Камбитова 19.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 241/ 12.5.2020, ЕЖ- 8/ 16.4.2019, 10-32-19/287- 7.6.2018
Наталия Пламенова Иванова 18.03.2020 Младши експерт 10-32-19/363-8.6.2018
Недялка Иванова Кирова 19.08.2020 Специалист 10-32-19/401- 11.6.2018, ЕЖ- 57/ 25.4.2019
Недялка Петрова Атанасова 23.11.2020 Главен специалист
старши експерт
10-32-19/148- 31.5.2018, ЕЖ- 138/ 7.5.2019, ЕЖ- 166/ 7.5.2020 НС-29-12.10.2020 ВС-33-10.11.2020
Недялка Петрова Перпериева 19.08.2020 Главен специалист 10-32-19/125- 17.5.2018, ЕЖ- 86/ 2.5.2019, ЕЖ- 359/ 13.5.2020
Нели Велева Отчева 19.08.2020 Младши експерт 10-32-19/118- 16.5.2018, ЕЖ- 211/ 9.5.2019, ЕЖ- 248/ 12.5.2020
Нели Димитрова Тренчева 19.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 179/ 8.5.2020, ЕЖ- 101/ 3.5.2019, 10-32-19/190- 4.6.2018
Нели Цанева Букурова 24.02.2020 Главен специалист 10-31-12/10/- 24.6.2018
Нели Цанева Букурова 19.08.2020 Главен експерт ЕЖ- 324/ 12.5.2020 ns-20-08.04.2019.pdf ВС- 15/ 3.5.2019
Нериман Юсеинова Ахмедова 19.08.2020 Младши експерт 10-32-19/293- 7.6.2018, ЕЖ- 194/ 8.5.2019, ЕЖ- 126/ 4.5.2020
Никола Димов Сърбов 19.08.2020 Главен специалист 10-32-19/256- 7.6.2018, ЕЖ- 66/ 30.4.2019, ЕЖ- 261/ 12.5.2020
Никола Райчев Бадев 19.08.2020 Началник на отдел 10-32-19/379- 8.6.2018, ЕЖ- 223/ 9.5.2019, ЕЖ- 304/ 12.5.2020
Николай Божинов Вълин 19.08.2020 Специалист 10-32-19/70- 15.5.2018, ЕЖ- 23/ 22.4.2019, ЕЖ- 2/ 15.1.2020
Николай Митков Николов 19.08.2020 Младши експерт 10-32-19/183- 4.6.2018, ЕЖ- 165/ 8.5.2019, ЕЖ- 183/ 8.5.2020
Николета Валентинова Костова 19.08.2020 Главен специалист 10-32-19/16- 15.5.2018, ЕЖ- 112/ 7.5.2019, ЕЖ- 46/ 8.4.2020
Николина Валентинова Дякова 19.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 144/ 7.5.2019, ЕЖ- 360/ 13.5.2020 nikolinka_diakova.pdf ВС- 16/ 7.5.2019
Нина Банова Видолова 19.08.2020 Старши експерт 10-32-19/385- 8.6.2018, ЕЖ- 187/ 8.5.2019, ЕЖ- 308/ 12.5.2020
Нина Димчова Терзийска 19.08.2020 Старши експерт 10-32-19/141- 21.5.2018, ЕЖ- 217/ 9.5.2019, ЕЖ- 383/ 7.4.2020
Нина Иванова Върбева 19.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 35/ 7.4.2020, ЕЖ- 105/ 3.5.2019
Огнян Деянов Генчев 19.08.2020 старши експерт 10-31-12/32- 3.12.2018, ЕЖ- 118/ 7.5.2019, ЕЖ- 182/ 8.5.2020 ognian_genchev.pdf
Павлина Иванова Бонева 19.08.2020 Главен експерт 10-32-19/104- 16.5.2018, ЕЖ- 290/ 10.5.2019, ЕЖ- 328/ 12.5.2020
Павлина Кръстева Иванова 19.08.2020 Старши експерт 10-32-19/13- 14.5.2018, ЕЖ- 82/ 2.5.2019, ЕЖ- 115/ 4.5.2020
Павлина Милева Илиева 19.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 126/ 7.5.2019, ЕЖ- 259/ 12.5.2020, 10-32-19/260- 7.6.2018
Параскев Йорданов Маринов 19.08.2020 Главен специалист 10-32-19/254- 8.6.2018, ЕЖ- 173/ 8.5.2019, ЕЖ- 263/ 12.5.2020
Пелагия Димитрова Петрова-Кочева 02.03.2020 Старши експерт 10-32-19/114- 16.5.2018
Пенка Янева Бъчварова 19.08.2020 Главен експерт ЕЖ- 140/ 7.5.2020, ЕЖ- 204/ 9.5.2019, 10-32-19/321- 8.6.2018
Пепа Атанасова Димитрова 19.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 112/ 4.5.2020 ns-16-25.03.2019.pdf ВС- 11/ 1.4.2019
Петко Янков Николов 19.08.2020 Главен специалист 10-32-19/147- 28.5.2018, ЕЖ- 137/ 7.5.2019, ЕЖ- 165/ 7.5.2020
Петко Янков Николов 24.02.2021 старши експерт АО
НС-1-04.01.2021 ВС-1-13.1.2021
Петя Емилова Дочева 19.08.2020 Младши експерт, старши експерт ЕЖ- 120/ 4.5.2020, ЕЖ- 134/ 7.5.2019, 10-32-19/40- 15.5.2018
Петя Желева Георгиева 19.08.2020 Младши експерт 10-32-19/350- 8.6.2018, ЕЖ- 351/ 13.5.2019, ЕЖ- 337/ 12.5.2020
Петя Маринова Тихова 19.08.2020 Младши експерт ЕЖ- 74/ 15.4.2020 НС- 31/ 1.8.2019 ВС- 27/ 2.8.2019
Петя Райчева Дичева 19.08.2020 старши експерт, Младши експерт ЕЖ- 339/ 12.5.2020 ns-28-01.07.2019.pdf ВС- 25/ 16.7.2019
Петя Тодорова Викторова-Устрелска 19.08.2020 старши експерт 10-31-12/13- 9.10.2018, ЕЖ- 123/ 7.5.2019, ЕЖ- 64/ 15.4.2020
Полина Божидарова Ганева 19.08.2020 Главен специалист 10-31-12/9/- 24.6.2018, ЕЖ- 40/ 23.4.2019, ЕЖ- 204/ 8.5.2020
Полина Йорданова Жилевска 19.08.2020 Специалист ЕЖ- 55/ 14.4.2020 НС- 34/ 14.8.2019 ВС- 33/ 26.9.2019
Полина Станиславова Тодорова 19.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 271/ 12.5.2020, ЕЖ- 25/ 22.4.2019, 10-32-19/53- 15.5.2018
Поля Пламенова Тодорова 19.08.2020 младши експерт 10-31-12/37- 17.12.2018, ЕЖ- 168/ 8.5.2019, ЕЖ- 251/ 12.5.2020 10-31-10-35 /26.11.2018
Радка Георгиева Марулевска 19.08.2020 Главен експерт 10-32-19/277- 7.6.2018, ЕЖ- 95/ 3.5.2019, ЕЖ- 238/ 12.5.2020
Радка Димитрова Лозанова-Стоянова 19.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 317/ 12.5.2020 ns-4-07.01.2019.pdf ВС- 22/ 13.6.2019
Радостин Пламенов Стойков 14.09.2020 младши експерт НС- 19/ 3.8.2020 ВС-23-24.8.2020
Ралица Симова Лефтерова 19.08.2020 Главен експерт ЕЖ- 382/ 28.4.2020, ЕЖ- 216/ 9.5.2019, 10-32-19/150- 31.5.2018
Ралица Стоятелова Пъхкова 19.08.2020 Младши експерт, главен експерт ЕЖ- 382/ 28.4.2020, ЕЖ- 335/ 13.5.2019, 10-32-19/311- 8.6.2018
Рени Пейчева Митева 19.08.2020 Началник на отдел 10-32-19/291- 7.6.2018, ЕЖ- 236/ 9.5.2019, ЕЖ- 361/ 13.5.2020
Розабел Слейман Будахер 04.01.2021 специалист
НС-32-2.11.2020 ЕЖ 402 19.11.2020 г.
Росен Марков Борисов 19.08.2020 главен експерт, Старши експерт 10-32-19/397- 8.6.2018, ЕЖ- 380/ 14.5.2019, ЕЖ- 232/ 11.5.2020
Росица Генчева Генчева 03.07.2019 Специалист АО ЕЖ- 213/ 9.5.2019
Росица Христова Михалева 19.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 334/ 13.5.2019, ЕЖ- 390/ 15.5.2020 ns-14-20.03.2019.pdf ВС- 20/ 13.5.2019
Росица Янкова Дилковска 19.08.2020 Специалист ЕЖ- 86/ 21.4.2020, ЕЖ- 331/ 13.5.2019 rositsa_dilkovska.pdf
Румен Василев Янков 18.03.2020 Директор на дирекция 10-32-19/2- 14.5.2018
Румен Василев Янков 19.08.2020 директор на дирекция Дирекция ЕЖ- 93/ 3.5.2019, ЕЖ- 31/ 7.4.2020 ВС- 28/ 12.8.2019
Румен Славчов Радков 19.08.2020 Главен специалист, главен експерт 10-32-19/142- 21.5.2018, ЕЖ- 175/ 8.5.2019, ЕЖ- 385/ 21.4.2020
Румяна Антонова Дамянова 03.07.2019 Главен експерт ЕЖ- 63/ 30.4.2019
Румяна Антонова Дамянова 18.08.2020 главен специалист, Главен експерт 10-32-19/68- 15.5.2018, ЕЖ- 63/ 30.4.2019, ЕЖ- 84/ 21.4.2020 НС- 17/ 29.7.2020 ВС- 22/ 11.8.2020
Румяна Белчева Димитрова 19.08.2020 Главен специалист 10-32-19/21- 15.5.2018, ЕЖ- 68/ 30.4.2019, ЕЖ- 33/ 7.4.2020
Румяна Стойнова Христова-Русева 19.08.2020 Началник на отдел 10-32-19/348- 8.6.2018, ЕЖ- 347/ 13.5.2019, ЕЖ- 334/ 12.5.2020
Румяна Филипова Влахова 19.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 319/ 12.5.2020, ЕЖ- 271/ 10.5.2019, 10-32-19/373- 8.6.2018
Савина Илиева Савчева 19.08.2020 Главен експерт ЕЖ- 70/ 15.4.2020, ЕЖ- 317/ 13.5.2019, 10-32-19/163- 4.6.2018
Самуил Александров Драганов 19.08.2020 Главен счетоводител 10-32-19/276- 7.6.2018, ЕЖ- 43/ 24.4.2019, ЕЖ- 89/ 23.4.2020
Саня Иванова Савова-Иванова 19.08.2020 Главен специалист 10-31-12/8- 24.6.2018, ЕЖ- 84/ 2.5.2019, ЕЖ- 353/ 13.5.2020
Саша Георгиева Ангелова 19.08.2020 Главен специалист 10-32-19/179- 4.6.2018, ЕЖ- 166/ 8.5.2019, ЕЖ- 186/ 8.5.2020
Саша Давидова Зафирова 19.08.2020 Началник на отдел ЕЖ- 300/ 12.5.2020, ЕЖ- 322/ 13.5.2019, 10-32-19/132- 17.5.2018
Сашка Димитрова Иванова 19.08.2020 Младши експерт 10-32-19/18- 15.5.2018, ЕЖ- 67/ 30.4.2019, ЕЖ- 39/ 7.4.2020
Светла Асенова Бачева 08.02.2021 специалист АО
НС-11-01.02.2021
Светла Георгиева Кутлева 19.08.2020 Началник на отдел ЕЖ- 138/ 7.5.2020, ЕЖ- 203/ 9.5.2019, 10-32-19/322- 8.6.2018
Светлана Дечева Кънева 19.08.2020 Главен експерт ЕЖ- 342/ 13.5.2019, ЕЖ- 362/ 13.5.2020 ns-12-05.03.2019.pdf ЕЖ- 342/ 13.5.2019
Светлана Стоянова Недялкова 23.11.2020 специалист НС-33-2.11.2020
Светлозар Белчев Василев 19.08.2020 Главен експерт 10-32-19/268- 7.6.2018, ЕЖ- 385/ 14.5.2019, ЕЖ- 224/ 11.5.2020
Светломира Христова Славова - Димитрова 19.08.2020 Началник на отдел ЕЖ- 283/ 12.5.2020, ЕЖ- 339/ 13.5.2019, 10-32-19/225- 6.6.2018
Силвия Ангелова Филипова 19.08.2020 Старши експерт 10-32-19/233- 7.6.2018, ЕЖ- 396/ 15.5.2019, ЕЖ- 220/ 11.5.2020
Силвия Венкова Маркова 24.11.2020 специалист НС-23-4.9.2020 ВС-26-28.9.2020
Силвия Любомирова Лалева 19.08.2020 Младши експерт 10-32-19/191- 4.6.2018, ЕЖ- 102/ 3.5.2019, ЕЖ- 184/ 8.5.2020
Силвия Огнянова Ангелова 18.08.2020 Главен специалист НС- 16/ 20.7.2020 ВС- 21/ 4.8.2020
Силвия Славчева Коева 19.08.2020 Директор на дирекция 10-32-19/17- 15.5.2018, ЕЖ- 47/ 24.4.2019, ЕЖ- 25/ 2.4.2020
Симеон Стоянов 01.10.2020 Началник на отдел 10-32-19/61- 15.5.2018, ЕЖ- 77/ 2.5.2019, ЕЖ- 236/ 12.5.2020
Славка Василева Кепова 19.08.2020 Старши специалист, главен специалист ЕЖ- 105/ 29.4.2020, ЕЖ- 285/ 10.5.2019, 10-32-19/393- 8.6.2018
Снежана Борисова Георгиева 19.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 128/ 4.5.2020, ЕЖ- 289/ 10.5.2019
Снежана Желязкова Куртева 19.08.2020 Главен специалист 10-32-19/185- 4.6.2018, ЕЖ- 255/ 10.5.2019, ЕЖ- 187/ 8.5.2020
Снежана Иванова Георгиева 19.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 269/ 10.5.2019 , ЕЖ- 322/ 12.5.2020 НС- 52/ 15.11.2019
Снежана Иванова Георгиева 18.03.2020 Специалист 10-32-19/376-8.6.2018
Снежана Николова Галева 19.08.2020 Главен експерт 10-32-19/9- 14.5.2018, ЕЖ- 30/ 23.4.2019, ЕЖ- 78/ 15.4.2020
Снежина Велинова Петрова 19.08.2020 Главен експерт 10-32-19/224- 6.6.2018, ЕЖ- 391/ 15.5.2019, ЕЖ- 137/ 7.5.2020
Соня Валериева Василева 19.08.2020 Младши експерт 10-32-19/55- 15.5.2018, ЕЖ- 26/ 22.4.2019, ЕЖ- 276/ 12.5.2020
Соня Диянова Досева 19.08.2020 младши експерт, Специалист 10-32-19/236- 7.6.2018, ЕЖ- 3/ 15.4.2019, ЕЖ- 7/ 27.1.2020 sonia_doseva.pdf
Соня Милкова Еленкова 19.08.2020 главен експерт, Старши експерт 10-32-19/405- 11.6.2018, ЕЖ- 132/ 7.5.2019, ЕЖ- 371/ 14.5.2020
Соня Петкова Христова 20.08.2020 Старши експерт 10-32-19/289- 7.6.2018, ЕЖ- 250/ 10.5.2019, ЕЖ- 242/ 12.5.2020
Станимира Яниславова Тодорова 20.08.2020 Специалист 10-32-19/184- 4.6.2018, ЕЖ- 192/ 8.5.2020
Станислав Илиев Начев 20.08.2020 Старши експерт 10-32-19/120- 16.5.2018, ЕЖ- 306/ 13.5.2019, ЕЖ- 350/ 13.5.2020
Станислава Георгиева Стефанова 13.03.2020 Младши експерт 10-32-19/398-8.6.2018
Станислава Свиленова Вълчева 20.08.2020 Главен експерт ЕЖ- 27/ 3.4.2020 ns-19-02.04.2019.pdf ВС- 14/ 2.5.2019
Стела Петрова Борисова 20.08.2020 Старши специалист ЕЖ- 376/ 14.5.2020, ЕЖ- 327/ 13.5.2019, 10-32-19/402- 11.6.2018
Стефан Господинов Шопов 20.08.2020 Старши експерт 10-32-19/75- 15.5.2018, ЕЖ- 276/ 10.5.2019, ЕЖ- 216/ 11.5.2020
Стефан Петров 01.10.2020 Директор на дирекция 10-32-19/65- 15.5.2018, ЕЖ- 76/ 2.5.2019, ЕЖ- 13/ 9.3.2020
Стефан Стоянов Великов 08.02.2021 Старши експерт ЕЖ- 373/ 14.5.2019, ЕЖ- 58/ 14.4.2020 stefan_velikov.pdf
Стефана Манолова Луднева 20.08.2020 Младши експерт ЕЖ- 190/ 8.5.2019, ЕЖ- 191/ 8.5.2019, ЕЖ- 356/ 13.5.2020 stefana_ludneva.pdf
Стефани Бисер Петрова 20.08.2020 младши експерт 10-32-19/396-8.6.2018, ЕЖ- 314/ 13.5.2019, ЕЖ- 197/ 8.5.2020 stefani_petrova.pdf
Стефани Петрова Танева 20.08.2020 Младши експерт ЕЖ- 295/ 12.5.2020 НС- 36/ 2.9.2019 ВС- 38/ 24.10.2019
Тамара Георгиева Трупчева 20.08.2020 Главен специалист 10-32-19/281- 7.6.2018, ЕЖ- 252/ 10.5.2019, ЕЖ- 245/ 12.5.2020
Таня Георгиева Недкова 24.11.2020 Главен специалист НС-20-17.08.2020 ВС-25-28.8.2020
Таня Стефчова Тодорова 04.01.2021 старши специалист
НС-35-9.11.2020 ВС-35-3.12.2020
Таня Стоянова Карагьозова 20.08.2020 Главен експерт 10-32-19/318- 8.6.2018, ЕЖ- 297/ 13.5.2019, ЕЖ- 99/ 28.4.2020
Татяна Димитрова Деянова 20.08.2020 Главен специалист 10-32-19/205- 5.6.2018, ЕЖ- 288/ 10.5.2019, ЕЖ- 23/ 1.4.2020
Татяна Любчева Кюркчиева 20.08.2020 Главен експерт 10-32-19/195- 4.6.2018, ЕЖ- 98/ 3.5.2019, ЕЖ- 173/ 8.5.2020
Татяна Николова Малджанска 20.08.2020 Старши експерт 10-32-19/71- 15.5.2018, ЕЖ- 22/ 22.4.2019, ЕЖ- 9/ 29.1.2020
Татяна Христова Хундилова 20.08.2020 Младши експерт ЕЖ- 212/ 11.5.2020, ЕЖ- 304/ 13.5.2019, 10-32-19/238- 7.6.2018
Теодора Людмилова Денчева 20.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 19/ 18.4.2019, ЕЖ- 19/ 18.4.2019, 10-32-19/325- 8.6.2018
Теодора Николова Кючукова 20.08.2020 Главен специалист 10-32-19/134- 17.5.2018, ЕЖ- 324/ 13.5.2019, ЕЖ- 351/ 13.5.2020
Теодора Петрова Балулова 20.08.2020 началник на отдел 10-31-12/34- 5.12.2018, ЕЖ- 70/ 30.4.2019, ЕЖ- 205/ 8.5.2020 teodora_balulova.pdf
Теодора Пламенова Петкова 20.08.2020 Старши експерт 10-32-19/299- 7.6.2018, ЕЖ- 231/ 9.5.2019, ЕЖ- 110/ 30.4.2020
Теодора Пламенова Сандулова 20.08.2020 Специалист, старши специалист 10-32-19/174- 4.6.2018, ЕЖ- 312/ 13.5.2019, ЕЖ- 191/ 8.5.2020
Теодора Стефанова Баджолова 04.01.2021 младши експерт
НС-37-16.11.2020 ВС-41-30.12.2020
Теодора Трендафилова Даскалова 20.08.2020 главен експерт 10-31-12/19- 29.10.2018, ЕЖ- 37/ 23.4.2019, ЕЖ- 203/ 8.5.2020 teodora_daskalova.pdf
Теодора Цветозарова Нистерова 20.08.2020 Специалист, старши експерт 10-32-19/362- 8.6.2018, ЕЖ- 184/ 8.5.2019, ЕЖ- 119/ 4.5.2020
Тефик Ахмед Мустафа 04.01.2021 младши експерт
НС-36-16.11.2020 ВС-40-30.12.2020
Тодор Николаев Дойчев 08.02.2021 старши експерт АО
НС-13-01.02.2021
Тома Василев Бочев 20.08.2020 Главен специалист 10-32-1/5- 1.2.2018, ЕЖ- 300/ 13.5.2019, ЕЖ- 211/ 11.5.2020
Тоня Радостинова Раева 20.08.2020 старши експерт, Младши експерт 10-32-19/288- 7.6.2018, ЕЖ- 299/ 13.5.2019, ЕЖ- 235/ 12.5.2020
Тотка Иванова Чомакова-Пенева 18.08.2020 стерши експерт НС- 9/ 22.6.2020 ВС- 18/ 20.7.2020
Тотка Маринова Колева 20.08.2020 Главен специалист ЕЖ- 303/ 12.5.2020, ЕЖ- 12/ 16.4.2019, 10-32-19/56- 15.5.2018
Фатме Салиева Ахмедова 20.08.2020 Главен експерт ЕЖ- 124/ 4.5.2020, ЕЖ- 237/ 9.5.2019, 10-32-19/290- 7.6.2018
Христина Димитрова Костова 24.11.2020 специалист НС-22-3.9.2020 ВС-28-2.10.2020
Христина Енева Димитрова-Недялкова 20.08.2020 Старши експерт 10-32-19/316- 8.6.2018, ЕЖ- 330/ 13.5.2019, ЕЖ- 60/ 15.4.2020
Христина Иванова Христова 18.08.2020 младши експерт НС- 11/ 1.7.2020 ВС- 15/ 10.7.2020
Христина Савова Добрева 20.08.2020 Главен специалист 10-32-19/20- 15.5.2018, ЕЖ- 69/ 30.4.2019, ЕЖ- 69/ 30.4.2019
Христо Стоянов Стайков 20.08.2020 Главен експерт 10-32-19/380- 8.6.2018, ЕЖ- 83/ 2.5.2019, ЕЖ- 306/ 12.5.2020
Цанко Антимов Карабов 20.08.2020 Началник на отдел 10-32-19/107- 16.5.2018, ЕЖ- 141/ 7.5.2019, ЕЖ- 354/ 13.5.2020
Цветанка Христова Няголова 20.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 73/ 15.4.2020, ЕЖ- 319/ 13.5.2019, 10-32-19/161- 4.6.2018
Цвете Василева Спасова-Минчева 24.02.2020 специалист 10-32-19/201 - 4.6.2018
Цветелина Асенова Асенова 20.08.2020 Младши експерт, юрисконсулт ЕЖ- 56/ 14.4.2020, ЕЖ- 60/ 30.4.2019, 10-32-19/226- 6.6.2018
Цветелина Любомирова Колева 20.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 233/ 11.5.2020, ЕЖ- 383/ 14.5.2019, 10-32-19/244- 7.6.2018
Цветомир Пламенов Петров 20.08.2020 Старши експерт ЕЖ- 378/ 14.5.2020, ЕЖ- 381/ 14.5.2019, 10-32-19/312- 8.6.2018
Цветомира Ботева Кукунджиева 23.11.2020 старши експерт НС-30-12.10.2020 ВС-34-10.11.2020
Цветония Георгиева Казакова 24.11.2020 Специалист
младши експерт
НС- 2/ 3.2.2020 , НС-24-1.10.2020 ВС- 2/ 5.2.2020 , ВС-29-2.10.2020
Цецка Петкова Младенова 20.08.2020 Специалист АО ЕЖ- 375/ 14.5.2019, ЕЖ- 133/ 5.5.2020 tsetska_mladenova.pdf
Юджел Фикрет Али 20.08.2020 Старши експерт 10-32-19/273- 7.6.2018, ЕЖ- 345/ 13.5.2019, ЕЖ- 229/ 11.5.2020
Юлиана Викторова Йошовска 20.08.2020 старши експерт 10-31-12/14- 9.10.2018, ЕЖ- 170/ 8.5.2019, ЕЖ- 65/ 15.4.2020 yliana_joshovska.pdf
Юлия Иванова Янева 20.08.2020 Младши експерт ЕЖ- 113/ 4.5.2020 НС- 49/ 1.11.2019 ВС- 43/ 21.11.2019
Юлия Славчева Благоева 20.08.2020 Старши експерт 10-32-19/243- 7.6.2018, ЕЖ- 382/ 14.5.2019, ЕЖ- 113/ 4.5.2020
Янка Иванова Златарова 20.08.2020 Главен експерт 10-32-19/351- 8.6.2018, ЕЖ- 349/ 13.5.2019 , ЕЖ- 335/ 12.5.2020

slogan bg