Обществени поръчки

Сист. № Заглавие Дата на публ. Статус
10172 Осигуряване на транспорт, хотелско настаняване и кетъринг за групи участници и лекторски екип в изнесено обучение 03.08.2015 Възложена
10107 Техническа помощ и поддръжка на хардуера в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и 28-те служби по геодезия, картография и кадастър 22.07.2015 Възложена
10013 Извършване на ремонт в приемната за граждани в Служба по геодезия, картография и кадастър град Ловеч 01.07.2015 Възложена
10000 Извършване на текущ ремонт на третия етаж от административна сграда, предоставена за управление на Агенция по геодезия, картография и кадастър в гр.Добрич 30.06.2015 Възложена
9999 Извършване на реконструкции на приемната и заседателната зала в Служба по геодезия, картография и кадастър град Шумен 30.06.2015 Възложена
9907 Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр. Килифарево, община Велико Търново, област Велико Търново 12.06.2015 Възложена
9858 Доставка, инсталация и интеграция на мрежови устройства за модернизиране и надграждане на WAN комуникационната архитектура на Агенция по геодезия, картография и кадастър 04.06.2015 Възложена
9815 Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие 26.05.2015 Възложена
9617 Осигуряване на комуникационна свързаност на Агенцията по геодезия, картография и кадастър 21.04.2015 Възложена
9547 Доставка и монтаж на климатична техника – централна климатизация на приемна за граждани и служебни помещения на Службата по геодезия, картография и кадастър - Бургас 09.04.2015 Възложена
9531 Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър 06.04.2015 Възложена
9524 Техническо обслужване, абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с резервни части и консумативи и профилактика на чилъри, конвектори, климатични камери, сървърни климатици и климатизатори 03.04.2015 Възложена
9212 Доставка на типови бланки за скици формат А3 и А4 за нуждите на АГКК 04.02.2015 Възложена
9103 Осигуряване на информация и публичност по проект „Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез предоставяне на електронна административна услуга за досиета на имоти от АГКК 13.01.2015 Възложена
8892 Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на партерния етаж на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас 27.11.2014 Възложена
8879 Доставка на 2 броя ГНСС приемници със стандартно оборудване и софтуер за последваща обработка за нуждите на АГКК 24.11.2014 Възложена
8839 “Доставка на метални архивни шкафове за нуждите на АГКК” 18.11.2014 Възложена
8804 ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР 10.11.2014 Възложена
8111 „Дейности за информация и публичност по проект „Повишаване на уменията на служители в Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез обучения по управление на конфликти за по - ефективно изпълнение на служебните задължения” 01.07.2014 Възложена
8109 “Доставка на мултифункционални устройства за нуждите на АГКК” 01.07.2014 Възложена
8097 Изготвяне на тръжни документации за възлагане на дейности по проект: “Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез предоставяне на електронна административна услуга за досиета на имоти от АГКК””, договор с рег. 13-31-11 от 22.04.2014г.... 25.06.2014 Възложена
8093 Доставка, инсталация и интеграция на мрежови устройства за модернизиране и надграждане на WAN комуникационната архитектура на Агенция по геодезия картография и кадастър 23.06.2014 Възложена
8092 „Изпълнение на дейности за информация и публичност – Дейност 3” по проект рег. № A13-22-22/09.05.2014 год. 23.06.2014 Възложена
8031 Доставка на компютърна техника за нуждите на АГКК 06.06.2014 Възложена
8029 Изпълнение на дейности за информация и публичност - Дейност 6” по проект рег. № 13-31-12/22.04.2014 год. 05.06.2014 Възложена