Обществени поръчки

Сист. № Заглавие Дата на публ. Статус
11841 Извършване на основни и текущи ремонти в сгради предоставени на Агенция по геодезия по картография и кадастър и структурните звена – Служби по геодезия, картография и кадастър 28.03.2016 Възложена
11797 Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър 22.03.2016 Възложена
11762 Доставка, чрез покупка, на нов автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 17.03.2016 Възложена
11761 Доставка на специализиран софтуер за изграждане, управление и употреба на дигитализирани документи чрез електронен архив 17.03.2016 Възложена
11751 Доразвиване на Кадастрална Административна Информационна Система (КАИС), 16.03.2016 Възложена
11723 Осигуряване на комуникационна свързаност на Агенцията по геодезия, картография и кадастър 14.03.2016 Възложена
11689 Доставка, чрез покупка, на нов автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 09.03.2016
Възложена
Оттеглена
11662 Доставка на канцеларски материлаи и консумативи 02.03.2016 Възложена