Обществени поръчки

Сист. № Заглавие Дата на публ. Дата на актуал. Статус
11841 Извършване на основни и текущи ремонти в сгради предоставени на Агенция по геодезия по картография и кадастър и структурните звена – Служби по геодезия, картография и кадастър 28.03.2016 30.07.2018 Възложена
11797 Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър 22.03.2016 30.07.2018 Възложена
11762 Доставка, чрез покупка, на нов автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 17.03.2016 30.07.2018 Възложена
11761 Доставка на специализиран софтуер за изграждане, управление и употреба на дигитализирани документи чрез електронен архив 17.03.2016 30.07.2018 Възложена
11751 Доразвиване на Кадастрална Административна Информационна Система (КАИС), 16.03.2016 25.04.2016 Възложена
11723 Осигуряване на комуникационна свързаност на Агенцията по геодезия, картография и кадастър 14.03.2016 19.07.2018 Възложена
11689 Доставка, чрез покупка, на нов автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 09.03.2016 16.03.2016
Възложена
Оттеглена
11662 Доставка на канцеларски материлаи и консумативи 02.03.2016 29.03.2016 Възложена