Обществени поръчки

Сист. № Заглавие Дата на публ. Дата на актуал. Статус
10924 Осигуряване на застраховки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър” при следните обособени позиции: „Застраховка на имущество” „Гражданска отговорност” (включваща в себе си и Злополука на лицата в МПС), Застраховка "Пълно автокаско" и гр 26.11.2015 16.12.2015 Възложена
10887 Доставка, чрез покупка, на нов лек автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 20.11.2015 12.12.2015 Възложена
10884 Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 20.11.2015 07.12.2015 Възложена
10725 Доставка и монтаж на мебели за нуждите на Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца 09.11.2015 27.11.2015 Възложена
10696 Доставка на два сървъра за виртуализация и един файлов сървър за нуждите на АГКК 03.11.2015 09.03.2016 Възложена