Обществени поръчки

Сист. № Заглавие Дата на публ. Дата на актуал. Статус
8097 Изготвяне на тръжни документации за възлагане на дейности по проект: “Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез предоставяне на електронна административна услуга за досиета на имоти от АГКК””, договор с рег. 13-31-11 от 22.04.2014г.... 25.06.2014 04.02.2015 Възложена
8093 Доставка, инсталация и интеграция на мрежови устройства за модернизиране и надграждане на WAN комуникационната архитектура на Агенция по геодезия картография и кадастър 23.06.2014 04.02.2015 Възложена
8092 „Изпълнение на дейности за информация и публичност – Дейност 3” по проект рег. № A13-22-22/09.05.2014 год. 23.06.2014 04.02.2015 Възложена
8031 Доставка на компютърна техника за нуждите на АГКК 06.06.2014 01.07.2014 Възложена
8029 Изпълнение на дейности за информация и публичност - Дейност 6” по проект рег. № 13-31-12/22.04.2014 год. 05.06.2014 01.07.2014 Възложена