Обществени поръчки

Сист. № Заглавие Дата на публ. Статус
27148 Абонаментно обслужване и поддръжка на климатичната техника, монтирана в сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и регионалните Служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК) 27.12.2019
Възложена
Затворена
26902 Събиране на оферти с обява с предмет: „Осигуряване на застраховки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър” 03.12.2019 Възложена
26792 Доставка на очила за корекция на зрението и/или за работа с видеодисплеи за нуждите на служителите, работещи в Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби по геодезия,картография и кадастър 26.11.2019 Възложена
26510 Доставка на 1 (един) брой сървър за предоставяне на услуга Web Map Service (WMS) за потребителите на АГКК 31.10.2019 Възложена
25915 Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на седми етаж на административната сграда на Службата по геодезия картография и кадастър, находяща се в гр. Разград 20.09.2019
Възложена
Затворена
25433 Извършване на оценка на съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти на АГКК по 3 (три) обособени позиции 21.08.2019 Възложена
24918 Доставка на 2 броя сървъри за надграждане и резервиране на съществуващата информационна среда на КАИС и ИИСКИР 16.07.2019 Възложена
24177 Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на апартаменти, собственост на АГКК 25.06.2019 Възложена
24118 Одит на Кадастрална административна информационна система и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър – част Кадастър 20.06.2019 Възложена
24077 Извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите, работещи в АГКК и 28-те СГККК 18.06.2019 Възложена
24032 Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на 4 етаж в корпус 2 на административната сграда на АГКК, находяща се в гр. София, ул. „Мусала“ 1, включително упражняване на авторски надзор 13.06.2019 Възложена
23748 Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на апартаменти, собственост на АГКК 21.05.2019 ПРЕКРАТЕНА
22983 Доставка и монтаж на 2 (два) броя въздушноохлаждаеми прецизни климатизатори с изнесен кондензатор на директно изпарение сплит система, тип „Close Control Unit“ за обект „Център за данни“ при АГКК 29.03.2019 Възложена
21199 „Абонаментно обслужване и поддръжка на климатичната техника, монтирана в сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и региналните Служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“ 27.12.2018 Възложена
21072 Абонаментно обслужване и поддръжка на климатичната техника, монтирана в сградите на АГКК и региналните Служби по геодезия, картография и кадастър 13.12.2018
Затворена
ПРЕКРАТЕНА
20692 Осигуряване на застраховки за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 10.12.2018 Възложена
20435 Абонаментно обслужване и поддръжка на климатичната техника, монтирана в сградите на АГКК и регионалните СГКК 16.11.2018 ПРЕКРАТЕНА
19544 Доставка на очила за корекция на зрението и/или за работа с видеодисплеи за нуждите на служителите, работещи в Агенция по геодезия, картография и кадастър и 28-те Служби по геодезия,картография и кадастър 16.08.2018 Възложена
18385 Извършване на текущ ремонт в апартаменти на АГКК, находящи се на бул. „Черни връх“ 41, вх. А, ап. 2 и ж.к. Дружба, бл. 35, вх. В, ап. 23.05.2018 Възложена
17940 Инженеринг на трафопост за присъединяване към електрическата мрежа със сигурност на захранване-първа и нулева категория на административни сгради, находящи се на улица „Мусала“ №1, м. „Павлово-Бъкстон“, СО-район „Витоша 02.03.2018 Възложена
16583 Доставка на оригинални тонери за цветни принтери с марка Lexmark, модел CS720de и модел C950de, за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър 30.10.2017 Възложена
15896 Извършване на краткосрочна поддръжка на Кадастралната Административна информационна система (КАИС) и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) компонент „Кадастър“ за Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) 21.09.2017 Възложена
16146 Логистично обезпечаване на конференция и пленарно заседание на Постоянната комисия по кадастър на Европейския съюз 13.09.2017 Възложена
15072 Доставка на метални архивни шкафове за нуждите на АГКК 23.05.2017 Възложена
14237 Осигуряване на информация и комуникация по проект „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на Агенция по геодезия, картография и кадастър 06.02.2017 Възложена