Успешно изпълнение на задачата от АГКК, поставена пред екип геодезисти на остров Ливингстън