ТЕРИТОРИИ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ