Трансформация на координати на точка от една координатна система в друга.