Предоставяне на многоцветен картен лист в М 1:10 000