Предоставяне на копие от оцифрен кадастрален план в цифров вид без данни за собствеността