Предоставяне на извлечение от регистъра на собствеността (разписния списък) към кадастрален план