Издаване на писмена справка от партида на едно правоспособно лице