Проект по Програма МАТРА на кралство Нидерландия предложен от Агенция по геодезия, картография и кадастър