Заповед № РД-13-207/16.06.2015 – за промяна на формата за обмен на кадастрални данни