Среща на служителите с ръководството на АГКК и г-н Валентин Йовев - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството