Работна среща на министър Попниколов и зам.-министър Комитова с АГКК и Неправителствените организации в областта на геодезията, картографията и кадастъра