Първа работна среща по Меморандума за сътрудничество с Агенцията по кадастъра на недвижимите имоти на Република Македония