Първа национална съвместна среща на екипите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на Областните дирекции "Земеделие".