Приета е актуализацията на 27 специализирани карти на морски плажове и дюни в Бургаска област