Повече от 300 общински и държавни служители вече преминаха обучение за работа с информационната система на кадастъра (КАИС)