От 02.01.2018г. Службата по геодезия, картография и кадастър–гр. Пловдив се премества на адрес: пл. „Съединение“ №3