Инж. Виолета Коритарова е новият изпълнителен директор от 20.06.2018 г.