Форум на Постоянната комисия по кадастър на Европейския съюз на тема "Данните като основа на цифровото общество"