България прие председателството на Постоянната комисия по кадастър към Европейския съюз за 2018 година