АГКК предаде председателството на Постоянната комисия по кадастър на ЕС на Австрия