АГКК поема председателството на Постоянната комисия по кадастър на ЕС и организира конференция и пленарна сесия на тема "Данните като основа на цифровото общество"