АГКК черпи опит от Холандия в областта на кадастъра